D. Carnegie & Co AB byter namn till Hembla AB

Namnbytet sker onsdagen den 31 oktober 2018 och är ett led i att tydliggöra bolagets inriktning. Genom det nya namnet vill bolaget rikta strålkastarljuset på kärnan i verksamheten som är att erbjuda sina hyresgäster trygga och trivsamma hem i levande stadsdelar.

Den 13 september 2018 meddelade D. Carnegie & Co AB (publ) att styrelsen i bolaget beslutat att byta namn till Hembla AB (publ). Den 16 oktober 2018 beslutade extra bolagsstämman att, i enlighet med styrelsens förslag, ändra bolagets firma till Hembla AB (publ). Det nya namnet har nu registrerats hos bolagsverket.

- Nu påbörjar vi ett nytt kapitel för bolaget med startpunkt i namnbytet till Hembla. Våra hyresgäster och deras hem är vår främsta prioritet och det nya namnet kommer hjälpa oss att göra detta tydligare, både för våra hyresgäster och andra som kommer i kontakt med oss, säger bolagets VD, Svein Erik Lilleland.

Lanseringen av bolagets nya namn innefattar även en ny hemsida och ny grafisk profil. Från och med 31 oktober 2018 handlas aktien under namnet Hembla AB (publ) och tradingsymbolen hos Nasdaq är HEM B.

För mer information, vänligen kontakta:

Svein Erik Lilleland, VD, Telefon: +46 (0) 8 121 317 25, E-mail: sel@dcarnegie.se 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2018 kl. 10.00

Om D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets fastigheter uppgick per 30 september 2018 till drygt 30 139 MSEK. Det totala hyresvärdet uppgick per 30 september 2018 till 1 893 MSEK årligen. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co är noterat vid Nasdaq Stockholm.

Om oss

Hembla AB är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. Hembla AB är noterat vid Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar