D. Carnegie & Co bjuder in till audiocast med anledning av tredje kvartalets delårsrapport 2017

D. Carnegie & Co AB (publ) – noterat på Stockholm Nasdaq – bjuder in till audiocast kl 11.00 den 27 oktober med anledning av tredje kvartalets delårsrapport 2017, som offentliggörs kl 07.00 samma dag.

Aktieägare, analytiker och andra intresserade är välkomna att delta i en audiocast där det tredje kvartalet presenteras av tillförordnad VD Svein Erik Lilleland och finansdirektör Per-Axel Sundström. Presentationen och tillhörande material kommer att nås genom www.dcarnegie.se och kan följas via webb eller telefon på nummer angivna nedan. Vänligen ring cirka fem minuter före utsatt starttid så att konferensen kan börja punktligt.

Efter presentationen ges konferensdeltagarna möjlighet att ställa frågor till bolagets vd och finansdirektör.

Nummer till telefonkonferensen:

SWE: + 46 8 5664 2669 

Eller

UK: + 44 20 3008 9806

Länk till audiocast:

https://tv.streamfabriken.com/d-carnegie-q3-2017

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.30 CEST den 25 oktober 2017.

Om D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets fastigheter uppgick per 30 juni 2017 till drygt 19 726 MSEK. Det totala hyresvärdet uppgick per 30 juni 2017 till 1 536 MSEK årligen. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co är noterat vid Nasdaq Stockholm.

Taggar:

Om oss

Hembla AB är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. Hembla AB är noterat vid Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar