D. Carnegie & Co färdigställer refinansiering om 3 255 miljoner kronor

D. Carnegie & Co AB (publ) har genomfört en refinansiering på 3 255 miljoner kronor med AIG Asset Management (Europe) Limited tillsammans med en revolverande investeringsfacilitet om 750 miljoner kronor. Låne- och investeringsfaciliteten har en löptid på 7 år vilket förlänger bolagets totala kapitalbindningsprofil från 3,3 år till 5,5 år.

"Vi är glada över att se en ny stor internationell institution som finansiär av bolaget. Detta är i linje med våra pågående arbeten för att optimera D. Carnegie & Co:s kapitalstruktur."

Svein-Erik Lilleland, t.f. VD D. Carnegie & Co AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Svein-Erik Lilleland, t.f. VD, D. Carnegie & Co, tel. +46 (0) 8 – 121 317 25

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 17.30 CET den 30 oktober 2017.

Om D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets fastigheter uppgick per 30 september 2017 till drygt 20 594 MSEK. Det totala hyresvärdet uppgick per 30 september 2017 till 1 562 MSEK årligen. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co är noterat vid Nasdaq Stockholm.

Om oss

Hembla AB är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. Hembla AB är noterat vid Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar