Hembla bjuder in till audiocast med anledning av bokslutskommuniken 2018

Hembla AB (publ) – noterat på Stockholm Nasdaq – bjuder in till audiocast kl 10.00 den 18 februari med anledning av bokslutskommunikén 2018, som offentliggörs kl 07.00 samma dag.

Aktieägare, analytiker och andra intresserade är välkomna att delta i en audiocast där det fjärde kvartalet presenteras av VD Svein Erik Lilleland och CFO Jonas Andersson. Presentationen och tillhörande material kommer att nås genom https://www.hemblagroup.se/sv/ och kan följas via webb eller telefon på nummer angivna genom nedan länk. Vänligen ring cirka fem minuter före utsatt starttid så att konferensen kan börja punktligt.

Efter presentationen ges konferensdeltagarna möjlighet att ställa frågor till bolagets CEO och CFO.

Vänligen finn nummer och länk till audiocast via:

https://financialhearings.com/event/11219

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 07.00 CET den 13 februari 2019.

Om Hembla

Hembla är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successivupprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen avhyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets fastigheter uppgick per 30 september 2018 till drygt 30 139 MSEK. Det totala hyresvärdet uppgick per 30 september 2018 till 1 893 MSEK årligen. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. Hembla är noterat vid Nasdaq Stockholm.

Om oss

Hembla AB är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. Hembla AB är noterat vid Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar