D. Carnegie & Co:s försäljning av göteborgsbestånd uppskjuten

Den försäljning av bolagets göteborgsfastigheter som D. Carnegie & Co (publ) – noterat vid Nasdaq Stockholm - tidigare kommunicerat har inte blivit av som planerat då köparen misslyckats med finansieringen. Fastigheterna kommer dock att avyttras då Göteborg inte tillhör D. Carnegies prioriterade områden och bolaget kommer att efter sommaren söka annan tagare. 

För mer information, vänligen kontakta:
Ulf Nilsson, vd, D. Carnegie & Co, tel +46 (0)8 – 121 317 25.

Denna information är sådan som D. Carnegie & Co AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 juli 2015 klockan 08.00.

Om D. Carnegie & Co
D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare renoveringsmetoden Bosystem, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets fastigheter uppgick per 31 mars 2015 till 11 700 MSEK och det totala hyresvärdet bedömdes uppgå till 1 190 MSEK årligen. Den ekonomiska uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co noterat vid Nasdaq Stockholm.

Taggar:

Om oss

Hembla AB är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans.

Prenumerera

Dokument & länkar