D. Carnegie lägger om finansiering – sänker räntekostnad

Bostadsfastighetsbolaget D. Carnegie & Co AB (publ.) - listat på Nasdaq First North Premier - har lagt om två lån om totalt cirka 3,8 miljarder kronor. Lånen beräknas väsentligen sänka bolagets finansieringskostnad genom att den genomsnittliga räntan sänks till väl under 3 %. Det mindre av lånen på knappt en miljard kronor har en löptid på fem år och det andra lånet om drygt 2,8 miljarder kronor löper under sju år. 

– Det är glädjande att D. Carnegie kan dra nytta av ett lägre ränteläge när vi nu omfinansierar mer än hälften av våra banklån, säger Ulf Nilsson, VD för D. Carnegie. Förutom att vi väsentligen sänker räntekostnaden säkrar vi såväl kapital och räntenivå för större delen av vår låneportfölj.

D Carnegies fastighetsbestånd är värderat till drygt 11,5 miljarder kronor och består av över 15 000 lägenheter bestående av cirka 1,17 miljoner kvadratmeter uthyrbar yta.

För mer information, vänligen kontakta:

Ulf Nilsson, VD, D. Carnegie & Co, tel +46 (0)8 – 121 317 25

Taggar:

Om oss

Hembla AB är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans.

Prenumerera

Dokument & länkar