Axfood nytt koncernnamn för Hemköp, D&D och SPAR

Axfood nytt koncernnamn för Hemköp, D&D och SPAR Axfood blir det nya namnet på moderbolaget för dagligvarukoncernen som består av Hemköp, D&D och SPAR Sverige och SPAR Finland. Det beslutade Hemköps bolagsstämma idag. Namnbytet är ett viktigt steg i bildandet av ett av nordens största börsnoterade dagligvarubolag, som kommer att möjliggöra effektiviseringar och bättre utbud och service för konsumenterna. - Med ett gemensamt namn blir vi mer konkurrenskraftiga och tydliga, säger Mats Jansson, VD och koncernchef för Axfood AB. Inför valet av nytt koncernnamn satte vi upp som ett viktigt krav att det nya namnet ska fungera som övergripande namn och representera alla olika butikskoncept inom gruppen - allt från högservicekoncept till lågpris. Axfood kommer att stödja och komplettera våra olika kedjor. Namnet skapar också flexibilitet för framtida strukturförändringar och expansion i Norden. Det nya namnet möjliggör en ännu bättre anpassning till olika kundbehov och en tydlig positionering av de olika kedjorna. Grundläggande för alla butiksprofiler inom Axfood är att erbjuda kvalitet inom respektive segment. Kvalitet till varje pris kommer därför att bli mottot för Axfood framöver. - Inom den nya koncernen ser vi fram emot att verka under det nya namnet, säger Håkan Matz, VD Hemköp AB. Bild på Axfoods nya logotyp finns att hämta på www.hemkop.se Kontakter: Mats Jansson, VD och koncernchef Axfood AB telefon 08-700 66 31, mobil 070-569 48 11 Håkan Matz, VD Hemköp AB, vVD Axfood AB telefon 023-589 00, mobil 070-589 22 11 Axfood AB blir ett av Nordens största börsnoterade bolag inom dagligvaruhandeln. Bolaget bedriver parti- och detaljhandel med ett antal butiksprofiler som Hemköp, SPAR, Vivo, Tempo, Willys och Billhälls. Den konsoliderade årsomsättningen beräknas till cirka 30 miljarder SEK. Antalet årsanställda är cirka 7.000. Bolaget omfattar drygt 1.000 butiker i Sverige, varav 250 är hel- eller delägda och de övriga drivs av fristående handlare knutna till bolaget genom avtal, samt cirka 330 butiker i Finland, varav 85 är helägda och övriga drivs av fristående handlare. Marknadsandelen i Sverige är närmare 20 procent och i Finland cirka 10 procent. Bolaget är noterat på OM Stockholmsbörsens A-lista. Huvudägare är Axel Johnson AB med cirka 47 procent av aktierna. Axfood AB Box 26081 SE-100 41 Stockholm Telefon vx +46 8 700 66 30 Fax +46 8 700 66 42 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT01330/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT01330/bit0002.pdf

Om oss

Hemköp är butikskedjan för matintresserade människor. Hemköp ingår i Axfood AB som bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal.

Prenumerera

Dokument & länkar