Delårsrapport Perioden 1 januari € 31 mars 2000

Delårsrapport Perioden 1 januari - 31 mars 2000 * AxFood föreslås bli det nya namnet på Hemköpskedjan AB. * Koncernens försäljning ökade med 4,2 procent till 5,7 miljarder kronor. Perioderna är inte jämförbara då påskförsäljningen inföll under mars förra året. * Rörelseresultatet uppgick till 52 mkr (59 mkr). * Resultatet efter finansnetto uppgick till 5 mkr (47 mkr). Resultatet har belastats med strukturkostnader och utvecklingsinvesteringar om 27 mkr samt med 25 mkr i transaktionskostnader direkt hänförliga till samgåendet. * Under andra kvartalet har AxFood förvärvat två svenska lågpriskedjor - omsättning cirka 2 miljarder kronor - samt aktiemajoriteten i Spar Finland Abp. * Ett strukturprogram är under utarbetande och kommer att presenteras senast 8 augusti. För ytterligare information: Mats Jansson, verkställande direktör och koncernchef, 08-700 66 30 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT00790/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT00790/bit0002.pdf

Om oss

Hemköp är butikskedjan för matintresserade människor. Hemköp ingår i Axfood AB som bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal.

Prenumerera

Dokument & länkar