Kommuniké från Axfood AB:s (f d Hemköpskedjan AB) ordinarie bolagsstämma den 11 maj 2000

Kommuniké från Axfood AB:s (f d Hemköpskedjan AB) ordinarie bolagsstämma den 11 maj 2000 Utdelning Vid dagens ordinarie bolagsstämma i Axfood AB fastställdes föreslagen utdelning till aktieägarna om 2,60 kronor per aktie. Aktie som emitterats vid extra bolagsstämma den 10 februari 2000 omfattas inte av utdelningsförslaget. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till tisdagen den 16 maj 2000. Utdelningen beräknas sändas ut från VPC fredagen den 19 maj 2000. Styrelse Bolagsstämman omvalde styrelseledamöterna Göran Ennerfelt, Antonia Ax:son Johnson, Roger Källman, Gösta Törnroth, Marcus Storch, Claes Andersson, Peggy Bruzelius, Nils-Erik Johansson och Annika Åhnberg samt nyvalde Mats Jansson. Vid ett konstituerande styrelsesammanträde efter bolagsstämman utsågs Göran Ennerfelt till styrelsens ordförande samt Marcus Storch och Roger Källman till vice ordförande. Revisor Till ordinarie revisorer omvaldes auktoriserade revisorn Per Bergman och nyvaldes auktoriserade revisorn Caj Nackstad. Ändring av bolagsordning Beslutades att bolagets firma skall vara Axfood Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). Beslut om bemyndigande för styrelsen Bolagsstämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av upp till sammanlagt 2 500 000 aktier. Om bemyndigandet utnyttjas till fullo innebär detta 4,7 procents utspädning av kapitalet och röstetalet. Informationstillfällen Delårsrapport 6 månader 8 augusti 2000 Delårsrapport 9 månader 7 november 2000 Falun den 11 maj 2000 Axfood AB För ytterligare information kontakta: Mats Jansson, verkställande direktör och koncernchef, tfn 08-700 66 30, 070-569 48 11 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT01340/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT01340/bit0002.doc

Om oss

Hemköp är butikskedjan för matintresserade människor. Hemköp ingår i Axfood AB som bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal.

Prenumerera

Dokument & länkar