Särnotering av Hemköp-aktier i VPC systemet betecknade AkU upphör

Särnotering av Hemköp-aktier i VPC systemet betecknade AkU upphör Sista handelsdag för aktier betecknade AkU måndag 15 maj 2000 Måndag den 22 maj beräknas aktier tidigare betecknade AkU erhålla beteckningen Ak samt vara tillgängliga på aktieägarnas VP-konton Särnoteringen av de av Hemköpskedjans AB (publ) aktier som nyemitterades i anledning av samgåendet med D&D Dagligvaror AB under våren 2000 och som inte berättigar till utdelning för räkenskapsåret 1999 (i VPC-systemet betecknade AkU) upphör snarast efter avstämningsdagen för utdelning, vilken av bolagets styrelse föreslagits infalla tisdagen den 16 maj 2000. Sista handelsdagen för aktierna med utdelningsrestriktion (AkU) vid OM Stockholmsbörsen blir därför måndagen den 15 maj 2000. Innehavare av aktier betecknade AkU kommer inte att kunna handla med dessa från och med tisdag den 16 maj till och med fredag den 19 maj 2000. Måndag den 22 maj beräknas aktier tidigare betecknade AkU erhålla beteckningen Ak samt vara tillgängliga på aktieägarnas VP-konton. Frågor kan tillställas: Mats Jansson, VD i Hemköpskedjan AB Tel: 08-700 66 30 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT00850/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT00850/bit0002.pdf

Om oss

Hemköp är butikskedjan för matintresserade människor. Hemköp ingår i Axfood AB som bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal.

Prenumerera

Dokument & länkar