Gör smarta val i hemmet med hemsmart.se

Hos oss hittar du all tänkbar information för att bygga, renovera och modernisera ditt hem.

Ska du bygga garage?

Står du i startgroparna för att dra igång med att bygga garage, eller är du i dagsläget bara nyfiken på vad den här typen av projekt kräver i form av planering och finansiering? I den här artikeln svarar vi på några av de vanligaste frågorna som dyker upp i samband med att man funderar på att bygga nytt garage. Vi guidar dig genom hela processen, från planering och bygglovsregler, till konstruktion och slutbesiktning.

 

Vad kostar det att bygga garage?

Kostnaderna för att bygga garage hänger ihop med projektets omfattning, komplexitet och standard. Med andra ord betyder detta att prislappen beror på de material som du väljer att använda, de olika tekniska lösningar som du vill ha och behöver, samt vilken hänsyn som behöver tas till markförhållandena på din tomt. Priset på garaget varierar även stort beroende på materialet som du väljer för själva konstruktionen. Till exempel är ett garage i betong bra mycket dyrare än om du bygger det av lösvirke. Samtidigt bör man givetvis tänka in att ett garage i betong knappt kräver något underhåll alls. I vissa fall blir ett kopplat garage billigare att bygga än ett fristående garage, eftersom man nyttjar en del av den befintliga byggnationen till garaget. Samtidigt ställs andra krav på garagebyggnaden när man bygger ihop det med bostadshuset – i form av exempelvis brandsäkerhet och lufttäthet, vilket gör att man inte kan säga att det alltid är ett billigare alternativ.

 

Hantverkare och projektorganisering

Tittar man närmare på valet av organiseringsform för byggprojekt kan man se att man ofta skiljer mellan delad entreprenad och totalentreprenad. Vid en delad entreprenad är det du själv som är projektledare, förutsatt att du inte tar in en extern person för den här rollen. Som projektledare ansvarar du för att organisera och koordinera alla involverade parter inom de olika fackområdena. Projektledaren är även den part som ser till att arbetet fortskrider enligt plan. Vid delad entreprenad skriver du som byggherre kontrakt med var och en av de firmor som deltar i projektet.

 

Vilka regler gäller när man ska bygga garage?

  • garaget får vara på maximalt 15 kvadratmeter
  • höjden upp till taknock får inte vara högre än bostadshusets

Bygger man istället ett fristående garage kan det klassas som en bygglovsbefriad komplementbyggnad – ett attefallshus, i det fall som bland annat följande är uppfyllt:

  • garaget får vara på maximalt 25 kvadratmeter
  • höjden upp till taknock får vara högst 4 meter

Hitta information

Detta är ett av många områden vi arbetar med

Vi på hemsmart arbetar med flera områden än att bygga garage. Ska du bygga hus kan vi hjälpa till med det. Ska du renovera kan vi även hjälpa till med det.

Slutligen har vi även guider för arkitektringar.

Prenumerera

Media

Media