DELÅRSRAPPORT 1 MAJ 2004–31 OKTOBER 2004

Förbättrat rörelseresultat till följd av god volymutveckling och högre marginaler

Delårsperioden (maj–oktober) • Nettoomsättningen steg till 383,4 (266,9) Mkr, vilket är en ökning med 44 procent jämfört med föregående år. • Rörelseresultatet ökade med 172 procent till 32,6 (12,0) Mkr till följd av god volymutveckling och förbättrade marginaler. • Resultatet per aktie uppgick under perioden till 38:00 (17:40) kronor. • Rörelsens kassaflöde efter investeringar förbättrades till 2,1 (-27,0) Mkr. • Hemtexkoncernen öppnade under perioden sju butiker och förvärvade därutöver tio butiker som tidigare drivits av franchisetagare. Andra kvartalet (augusti–oktober) • Nettoomsättningen steg till 216,5 (162,4) Mkr, vilket är en ökning med 33 procent jämfört med föregående år. • Rörelseresultatet ökade till 19,5 (10,7) Mkr till följd av god volymutveckling och förbättrade marginaler. • Resultatet per aktie uppgick under perioden till 23:00 (15:50) kronor. • Omsättningen i konsumentledet uppgick för samtliga marknader till 987,3 Mkr för perioden november 2003–oktober 2004. För ytterligare information, vänligen kontakta Hemtex VD och koncernchef, Anders Jansson, eller ekonomi- & finanschef, Tommy Svensson, telefon 033-20 69 00.

Om oss

Hemtex är en ledande svensk detaljhandelskedja inom hemtextil med över 150 butiker i Sverige, Finland och Estland. Grunden för Hemtex är ett prisvärt och funktionellt sortiment av heminredningsprodukter med tyngdpunkten på hemtextil till hemmets alla rum. Hemtexkoncernens årsomsättning uppgick per den 31 december 2013 till totalt 981,3 miljoner kronor med en bruttovinstmarginal om 59,2 procent. Hemtex är noterat på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Hemtex är sedan juni 2009 ett dotterbolag till ICA Gruppen AB.

Dokument & länkar