Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2002

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2002 Fjärde kvartalet · Resultatet före skatt ökade med 47 %, trots en kraftig dollarförsvagning. · Hexagon Metrology har stärkt sin position och tagit marknadsandelar på en svag marknad. Rörelsemarginalen (EBITA) för affärsområdet uppgick till 13 %. · Resultatet per aktie ökade med 26 % till 4,11 SEK. Helåret 2002 · Resultatet före skatt ökade med 41 % till 319 MSEK (227). · Vinsten per aktie ökade med 19 % till 10,74 SEK. · Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning, justerad för nyemissionen, om 4,60 SEK per aktie (4,60). Prognos för 2003 · Resultatet förväntas överträffa 2002 års resultat. Nacka Strand den 18 februari 2003 HEXAGON AB (publ) Ola Rollén VD och koncernchef ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/18/20030218BIT00590/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/18/20030218BIT00590/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Om oss

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som förbättrar produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 15 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 2 600 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com.

Prenumerera

Dokument & länkar