Delårsrapport 1:a kvartalet 2000

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2000 Första kvartalet 2000 * Resultatet före skatt ökade med 27 % till 45,2 Mkr (35,6) exklusive reavinster * Orderingången ökade med 11 % i jämförbar struktur * Faktureringen ökade med 5 % i jämförbar struktur * Hexagons dotterbolag Dacke Hydraulik förvärvar den 4 maj 2000 Berendsen PMC Norden För ytterligare information kontakta: Ola Rollén, VD, Hexagon AB, telefon 070 - 511 61 73 Claes Lindkvist, Investor Relations, Hexagon AB, telefon 070 - 585 18 67 Prenumerationsmöjlighet för Hexagons finansiella information finns att tillgå per e-mail på www.hexagon.se Välj Rapporter alternativt Pressreleaser. Hexagon AB (publ) Tel 0418 - 44 92 00 Kronobryggan Fax 0418 - 44 92 08 261 31 LANDSKRONA www.hexagon.se postmaster@hexagon.se Resultat och fakturering första kvartalet 2000 Resultatet efter finansnetto uppgick till 46,9 Mkr (57,9). Under första kvartalet 1999 avyttrades AKA Tempcold med en realisationsvinst om 22,3 Mkr. Under första kvartalet i år har AKA VVS avyttrats med en realisationsvinst om 1,1 Mkr. Exklusive realisationsvinster har resultatet ökat med 27 % till 45,2 Mkr (35,6). Resultatförbättringen beror framförallt på högre fakturering i jämförbar struktur. Faktureringen var 1 210 Mkr (1 207). I jämförbar struktur ökade faktureringen med 5 %, från 1 152 Mkr till 1 210 Mkr. Ökningen i faktureringen beror främst på bättre efterfrågan för flertalet av Hexagons dotterbolag. Kvartalssiffror 1999 2000 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Orderingång 1 222 1 237 1 056 1 251 1 292 Fakturering 1 207 1 195 1 019 1 246 1 210 Resultat efter 58 32 37 52 47 finansnetto ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT01120/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT01120/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som förbättrar produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 15 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 2 600 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com.

Prenumerera

Dokument & länkar