Halvårsrapport 1 jan - 30 juni 2002

Report this content

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2002 Andra kvartalet 2002 ·Orderingången och faktureringen ökade med 13 respektive 10 % ·Rörelseresultatet, EBITA, ökade med 49 % till 143 MSEK (96), motsvarande en marginal på 8,0 % (5,9) ·Resultatet före skatt ökade med 30 % till 92 MSEK (71) · Nyemissionen på 425 MSEK fulltecknades och två offensiva förvärv har genomförts Första halvåret 2002 ·Orderingången och faktureringen ökade med 23 respektive 26 % ·Rörelseresultatet, EBITA, ökade med 69 % till 253 MSEK (150) ·Resultatet efter finansnetto, exkl. realisationsvinster och jämförelsestörande poster, ökade med 37 % till 147 MSEK (107) För ytterligare information kontakta: Ola Rollén, VD, Hexagon AB, telefon 08-601 26 20 Håkan Halén, CFO, Hexagon AB, telefon 08-601 26 20 Prenumerationsmöjlighet för Hexagons finansiella information finns att tillgå per e-mail på www.hexagon.se Hexagon AB (publ), orgnr. 556190-4771 Tel 08 - 601 26 20 Box 1112 Fax 08 - 601 26 21 131 26 Nacka Strand www.hexagon.se E-mail postmaster@hexagon.se Hexagon är ett multinationell teknikkoncern med det långsiktiga målet att bli nummer ett eller två inom sina strategiska verksamhetsområden. Verksamheten är indelad i tre affärsområden. Koncernens målsättning är att årligen öka vinsten per aktie med minst 15 procent samt att avkastningen på sysselsatt kapital över en konjunkturcykel skall uppgå till minst 15 procent. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/12/20020812BIT00280/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar