Halvårsrapport 1 jan - 30 juni 2002

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2002 Andra kvartalet 2002 ·Orderingången och faktureringen ökade med 13 respektive 10 % ·Rörelseresultatet, EBITA, ökade med 49 % till 143 MSEK (96), motsvarande en marginal på 8,0 % (5,9) ·Resultatet före skatt ökade med 30 % till 92 MSEK (71) · Nyemissionen på 425 MSEK fulltecknades och två offensiva förvärv har genomförts Första halvåret 2002 ·Orderingången och faktureringen ökade med 23 respektive 26 % ·Rörelseresultatet, EBITA, ökade med 69 % till 253 MSEK (150) ·Resultatet efter finansnetto, exkl. realisationsvinster och jämförelsestörande poster, ökade med 37 % till 147 MSEK (107) För ytterligare information kontakta: Ola Rollén, VD, Hexagon AB, telefon 08-601 26 20 Håkan Halén, CFO, Hexagon AB, telefon 08-601 26 20 Prenumerationsmöjlighet för Hexagons finansiella information finns att tillgå per e-mail på www.hexagon.se Hexagon AB (publ), orgnr. 556190-4771 Tel 08 - 601 26 20 Box 1112 Fax 08 - 601 26 21 131 26 Nacka Strand www.hexagon.se E-mail postmaster@hexagon.se Hexagon är ett multinationell teknikkoncern med det långsiktiga målet att bli nummer ett eller två inom sina strategiska verksamhetsområden. Verksamheten är indelad i tre affärsområden. Koncernens målsättning är att årligen öka vinsten per aktie med minst 15 procent samt att avkastningen på sysselsatt kapital över en konjunkturcykel skall uppgå till minst 15 procent. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/12/20020812BIT00280/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som förbättrar produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 15 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 2 600 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com.

Prenumerera

Dokument & länkar