Hexagon AB Delårsrapport 1 januari - 30 september 2003

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2003 Tredje kvartalet 2003 ·Nettoomsättningen ökade till 1 605 MSEK (1 589). I fasta växelkurser innebar detta en organisk tillväxt om 6 %. ·Resultat efter skatt 29 MSEK (21). ·Resultatet per aktie ökade med 38 % till 1,57 SEK (1,14). ·Kassaflödet per aktie ökade med 61 % till 8,33 SEK (5,19). Nio månader 2003 ·Nettoomsättningen ökade under perioden med 4 % till 5 277 MSEK (5 066). I fasta växelkurser ökade omsättningen med 9 %. ·Resultat efter skatt 133 MSEK (111), vilket motsvarar 7,19 SEK per aktie (6,51). ·Resultatet före skatt, exklusive realisationsvinster och jämförelsestörande poster, ökade med 13 % till 207 MSEK (184). Förändringen i valutakurser har påverkat resultatet negativt med 32 MSEK. Tredje kvartalet Nio månader 2003 2002 Förändring 2003 2002 Förändring Redo- Valuta- Redo- Valuta- visad just. visad just. Orderingång 1 630 1 -3 % 2 % 5 296 5 074 4 % 9 % 675 Nettoomsättning 1 605 1 1 % 6 % 5 277 5 066 4 % 9 % 589 EBITA 87 88 -1 % 10 % 328 341 -4 % 8 % Marginal % 5,4 5,5 -0,1 0,2 6,2 6,7 -0,5 -0,1 EBIT 1 68 66 3 % 17 % 270 275 -2 % 11 % Resultat före skatt, exkl 50 37 35 % 57 % 207 184 13 % 30 % jämförelsestör. Poster Resultat före 50 45 11 % 29 % 207 194 7 % 23 % skatt Resultat efter 29 21 38 % 64 % 133 111 20 % 40 % skatt Resultat per 1,57 1,14 38 % 64 % 7,19 6,51 10 % 29 % aktie Kassaflöde per 8,33 5,19 61 % 14,49 10,15 43 % aktie Presentation av bokslutet kommer att ske via en telefonkonferens se instruktion www.hexagon.se För ytterligare information, kontakta: Ola Rollén, VD, Hexagon AB, tel 08-601 26 20 Håkan Halen, CFO, Hexagon AB, tel 08-601 2620 Prenumerationsmöjligheter för Hexagons finansiella information finns att tillgå per e-post på www.hexagon.se. Hexagon AB (publ), org.nr 556190-4771 Tel 08-601 26 20 Box 1112 Fax 08-601 26 21 131 26 Nacka Strand www.hexagon.se postmaster@hexagon.se Hexagon är en teknikkoncern med det långsiktiga målet att vara nummer ett eller två inom sina strategiska verksamhetsområden. Koncernens målsättning är att årligen öka vinsten per aktie med minst 15 procent samt att avkastningen på sysselsatt kapital över en konjunkturcykel skall uppgå till minst 15 procent. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/30/20031030BIT00630/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som förbättrar produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 15 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 2 600 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com.

Prenumerera

Dokument & länkar