Hexagon avyttrar JMBC - Hexagon Engineering bildat

" Shapers of new Industry structures " Hexagon avyttrar JMBC - Hexagon Engineering bildat Hexagon har avyttrat Johnson Metal Bearing Components, med verksamheter i Norge och USA (JMBC), med effekt från och med den 1 januari 2001, till bolagets ledning. JMBC, som ingått som ett dotterbolag inom Johnson Industries (Hexagons dotterbolag), hade en omsättning om 149 MNok samt en förlusttakt om ca -25 MNok under det tredje kvartalet år 2000. Hexagons ledning initierade under hösten ett antal vinstförbättringsprojekt. Tack vare dessa kunde förlusten minskas till - 14,4 Msek under fjolåret. Försäljningen har föregåtts av en nedskrivning av tillgångar i JMBC om 14,4 Mkr. Hexagon har reserverat för denna nedskrivning i det fjärde kvartalet 2000. Hexagon frigör likvida medel om 34 Miljoner NOK. Avyttringen är föremål för godkännande av Hexagons aktieägare då den s.k. "Leo-lagen" är tillämplig på denna transaktion. I samband med denna försäljning organiseras Johnson Industries och SwePart till en enhet. Till VD för denna verksamhet har Hexagon utsett Torbjörn Wistrand. Johnson Industries, SwePart samt Gislaved bildar tillsammans det nya affärsområdet Hexagon Engineering. "Med denna försäljning samt fusionen mellan SwePart och Johnson Industries tror vi att vi kan förbättra resultatet i dessa bolag väsentligt ". säger Ola Rollén, VD & Koncernchef för Hexagon. Hexagon Engineering kommer att fortsätta fokusera på "outsourcing koncept" där man tar över ett allt större ansvar för tillverkning av komponenter och system till större OEM (Original Equipment Manufacturers). Affärsområdet har en omsättning om ca 2,1 miljarder kronor. För ytterligare information kontakta: Torbjörn Wistrand, VD, Hexagon Engineering, telefon 08-601 26 20 Ola Rollén, VD & Koncernchef, Hexagon AB, telefon 08- 601 26 20 Hexagon AB (publ) Tel 08 - 601 26 20 Cylindervägen 12 14 tr , Box 1112 Fax 08 - 601 26 21 131 26 Nacka Strand www.hexagon.se E-mail postmaster@hexagon.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT00600/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT00600/bit0001.pdf

Om oss

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som förbättrar produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 15 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 2 600 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com.

Prenumerera

Dokument & länkar