Hexagon Delårsrapport, kvartal 1 2003

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2003 Första kvartalet 2003 · Resultatet före skatt ökade med 23 % till 70 MSEK · Resultatet efter skatt ökade med 36 % till 45 SEK · Resultatet per aktie ökade med 18 % till 2,43 SEK · Orderingången ökade med 18 % till 1 907 MSEK · Kassaflödet per aktie ökade från -2,56 SEK till 3,19 SEK. Första kvartalet (MSEK) 2003 2002 Förändring Orderingång 1 907 1 621 18 % Nettoomsättning 1 847 1 689 9 % EBITA 115 110 5 % Marginal % 6,2 6,5 -0,3 EBIT 1 95 88 8 % Resultat före skatt 70 57 23 % Resultat per aktie (EPS), SEK 2,43 2,06 18 % EPS exkl. goodwill, SEK 3,52 3,44 2 % Kassaflöde per aktie, SEK 3,19 -2,56 N/A För ytterligare information kontakta: Ola Rollén, VD, Hexagon AB, telefon 08-601 26 20 Håkan Halén, CFO, Hexagon AB, telefon 08-601 26 20 Prenumerationsmöjlighet för Hexagons finansiella information finns att tillgå per e-mail på www.hexagon.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/06/20030506BIT00670/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/06/20030506BIT00670/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som förbättrar produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 15 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 2 600 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com.

Prenumerera

Dokument & länkar