Hexagon förvärvar GFD Technology gmbh

HEXAGON FÖRVÄRVAR GFD TECHNOLOGY GmbH Hexagons ambition är att bli nummer ett eller nummer två inom sina strategiska segment. Hexagon har därför, genom sitt helägda dotterbolag Gislaved Gummi AB, förvärvat det tyska bolaget GFD Technology. Förvärvet är ett led i den satsning som Gislaved genomför inom segmentet avancerade gummiblandningar. Inom gummiindustrin är outsourcing-trenden, att blanda råvaror till halvfabrikatet gummiblandningar, stark. Det finns därför underlag för en fortsatt kraftig marknadstillväxt. I och med detta förvärv blir Gislaved en av de ledande aktörerna inom detta nischområde i Europa. Förvärvet kommer att ge ett positivt resultattillskott redan från start. Förvärvet beräknas dessutom ge betydande samordningsvinster inom FoU, produktion samt marknadsbearbetning. GFD startade sin produktion 1997. Sedan dess har bolaget, genom sin kostnadsöverlägsenhet vuxit till en årsomsättning om ca 300 MSEK för innevarande år. Investeringstakten har varit hög och bolaget torde inneha den modernaste produktionsutrustningen inom detta område. Gislaved kan, genom detta förvärv, fortsätta att expandera kraftigt inom detta segment. Bolaget har 90 anställda. Gislaved Gummi ingår i Hexagon Engineering. Gislaved erhåller efter förvärvet en årsomsättning om ca 800 MSEK. För ytterligare information, vänligen kontakta: Ola Rollén, VD & Koncernchef Lars Olofsson, VD Hexagon AB Gislaved Gummi AB Tel: 08- 601 26 20 Tel: 0371-848 00 Hexagon AB är en multinationell verkstadskoncern med det långsiktiga målet att bli nummer ett eller två inom sina strategiska verksamhetsområden. Verksamheten är indelad i tre affärsområden: Hexagon Automation, Hexagon Engineering och Hexagon Metrology. Koncernens målsättning är att årligen öka vinsten per aktie med minst 15 procent samt att avkastningen på sysselsatt kapital över en konjunkturcykel skall uppgå till minst 15 procent. Nuvarande omsättning uppgår till drygt 7 miljarder SEK per år. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Om oss

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som förbättrar produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 15 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 2 600 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com.

Prenumerera