Hexagon förvärvar HTR Hydrauliikka via affärs-området automation

HEXAGON FÖRVÄRVAR HTR HYDRAULIIKKA VIA AFFÄRSOMRÅDET AUTOMATION Polarteknik PMC Oy Ab, ett bolag inom Hexagon Automation, har idag förvärvat samtliga aktier i det finska bolaget HTR Hydrauliikka Oy. Bolaget, som bildades 1987, har 8 anställda och omsatte 17 MFIM (2,86 ME) år 2000. HTR Hydrauliikka Oy marknadsför i huvudsak hydraulikpumpar, cylindrar och motorer samt bedriver tillverkning av kraftenheter. Förvärvet av HTR Hydrauliikka stärker Polartekniks position som marknadsledare inom hydraulik i Finland. Förvärvet beräknas bidra positivt till Hexagons vinst från konsolideringsdagen. För ytterligare information, vänligen kontakta: Börje Vernet, VD Inger Eriksson-Blom, VD Hexagon Automation Polarteknik PMC Oy Ab Tel: 042-38 15 50 Tel: +358 9 878 080 Hexagon AB är en multinationell verkstadskoncern med det långsiktiga målet att bli nummer ett eller två inom sina strategiska verksamhetsområden. Verksamheten är indelad i fyra affärsområden: Hexagon Automation, Hexagon Engineering, Hexagon Wireless och Hexagon Metrology. Koncernens målsättning är att årligen öka vinsten per aktie med minst 15 procent samt att avkastningen på sysselsatt kapital över en konjunkturcykel skall uppgå till minst 15 procent. Nuvarande omsättning uppgår till drygt 7 miljarder SEK per år. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/15/20011115BIT01110/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/15/20011115BIT01110/bit0002.pdf

Om oss

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som förbättrar produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 15 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 2 600 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com.

Prenumerera

Dokument & länkar