Hexagon ökar sitt ägande i Kina

HEXAGON ÖKAR SITT ÄGANDE I KINA Hexagon Metrology, Hexagons affärsområde inom mätteknik, har avtalat om att förvärva ytterligare 15 procent vardera i de kinesiska dotterbolagen Qingdao Brown & Sharpe Quinshao Technology Co Ltd och Qingdao Brown & Sharpe Trading Co Ltd. Hexagon äger därmed 90 procent av bolagen. Resterande 10 procent ägs av ett kinesiskt bolag, ägt av den kinesiska staten. Affären är förbehållet tillstånd från myndigheterna, som beräknas vara klart inom de närmsta månaderna. De kinesiska bolagen tillverkar och säljer mätmaskiner och service till den kinesiska industrin, med en speciell stark ställning inom fordons- och flygplansindustrin. Verksamheten har under de senaste åren haft en kraftig tillväxt och utgör idag drygt 10 procent av affärsområdets omsättning. Den ökade ägarandelen skall ses som ett led i Hexagon Metrology's expansion i Asien. För ytterligare information var vänlig kontakta: Ola Rollén, VD & Koncernchef Håkan Halén, CFO Hexagon AB Hexagon AB Phone: +46 (0)8 - 601 26 20 Phone: +46 (0)8 - 601 26 20 Hexagon AB är en multinationell verkstadskoncern med det långsiktiga målet att bli nummer ett eller nummer två inom sina strategiska verksamhetsområden. Verksamheten är indelad i fyra affärsområden: Hexagon Automation, Hexagon Engineering, Hexagon Metrology och Hexagon Polymers. Koncernens målsättning är att årligen öka vinsten per aktie med minst 15 procent samt att avkastningen på sysselsatt kapital över en konjunkturcykel skall uppgå till minst 15 procent. Nuvarande omsättning uppgår till drygt 7 GSEK per år. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/02/20031202BIT00620/wkr0002.pdf

Om oss

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som förbättrar produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 15 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 2 600 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com.

Prenumerera

Dokument & länkar