Hexagon tar prestigeorder

HEXAGON TAR PRESTIGEORDER Tidamek AB, ett dotterbolag inom Hexagon Engineering, har tagit hem en verklig prestigeorder i stenhård konkurrens med giganterna i den internationella fordonsindustrin. Det totala ordervärdet är mellan 300 och 350 miljoner kronor och sträcker sig över en period om 7-8 år. Tidamek har utvecklat och patenterat en s.k. "rattjustering" som reglerar rattinställningen i en tung lastbil. Den första ordern på denna komponent kommer från en ledande tillverkare av tunga fordon. "Vår egen uppfinning är den viktigaste komponenten", säger VD, Bengt- Tore Allert och fortsätter "Uppfinningen är en del av styrkolonnen, en viktig sådan, som kommer att rädda liv. Den får ratten att i kollisionsögonblicket ändra vinkel, så att föraren klarar sig undan de svåraste skadorna." "Ordern är ett genombrott och bevisar att svenska underleverantörer fortfarande kan hävda sig väl i den internationella konkurrensen när teknikinnehållet är högt", säger Torbjörn Wistrand, VD, Hexagon Engineering. För ytterligare information, vänligen kontakta: Bengt Tore Allert; VD Torbjörn Wistrand, VD Tidamek AB Hexagon Engineering Tel: 0502-166 00 Tel: 08-601 26 20 Hexagon AB är en multinationell verkstadskoncern med det långsiktiga målet att bli nummer ett eller två inom sina strategiska verksamhetsområden. Verksamheten är indelad i fyra affärsområden: Hexagon Automation, Hexagon Engineering, Hexagon Wireless och Hexagon Metrology. Koncernens målsättning är att årligen öka vinsten per aktie med minst 15 procent samt att avkastningen på sysselsatt kapital över en konjunkturcykel skall uppgå till minst 15 procent. Nuvarande omsättning uppgår till drygt 7 miljarder SEK per år. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/14/20011214BIT00180/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/14/20011214BIT00180/bit0001.pdf

Om oss

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som förbättrar produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 15 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 2 600 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com.

Prenumerera

Dokument & länkar