Hexagon tillsätter ny VD för C E Johansson

HEXAGON TILLSÄTTER NY VD FÖR C E JOHANSSON I samband med Hexagon Metrologys förvärv av C E Johansson har Nils Edlund utsetts som ny VD. Nils kommer närmast från ett arbete inom ABB Low Voltage Products i Västerås där han arbetat som produktionschef för en enhet med 250 anställda och en årlig omsättning på 650 MSEK. Nuvarande VD, Thomas Löjdqvist, kvarstår som konsult men, kommer att lämna sitt uppdrag då Nils Edlund tillträder, vilket planeras ske 1 augusti i år. Nils Edlund, 36 år, tillsätts som ett led i att ytterligare stärka den långsiktiga utvecklingen av C E Johansson som ett starkt varumärke inom mätteknik och en dominerande leverantör i Skandinavien samt ytterligare stärka sin position på exportmarknaden. För ytterligare information, vänligen kontakta: Ola Rollén, VD och koncernchef Nils Edlund, VD Hexagon AB C E Johansson Tel: 08-601 26 20 Tel: 021-32 02 13 Mobil 070-577 80 44 Hexagon AB är en multinationell verkstadskoncern med det långsiktiga målet att bli nummer ett eller två inom sina strategiska verksamhetsområden. Verksamheten är indelad i tre affärsområden: Hexagon Automation, Hexagon Engineering och Hexagon Metrology. Koncernens målsättning är att årligen öka vinsten per aktie med minst 15 procent samt att avkastningen på sysselsatt kapital över en konjunkturcykel skall uppgå till minst 15 procent. Nuvarande omsättning uppgår till drygt 7 GSEK per år. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/10/20020610BIT00520/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/10/20020610BIT00520/wkr0002.pdf

Om oss

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som förbättrar produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 15 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 2 600 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com.

Prenumerera

Dokument & länkar