Delårsrapport januari-september 2018

Tredje kvartalet 2018 – Ökad försäljning och högre resultat

 • Försäljningen ökade med 17 procent till 3 443 MSEK (2 936).
 • Rörelseresultatet ökade med 12 procent till 527 MSEK (470).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 15,3 procent (16,0).
 • Resultat efter skatt ökade med 21 procent till 404 MSEK (333).
 • Resultat per aktie ökade med 21 procent till 1,17 SEK (0,97).
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 516 MSEK (534).
 • I september förvärvades Kirkhill Rubber, en välkänd amerikansk Rubber Compounder.
 • I början av oktober förvärvades 80 procent av aktierna i MESGO Group, en ledande Compounder i Europa inom avancerade compounds.

Jan-sep 2018 – Ökad försäljning och högre resultat  

 • Försäljningen ökade med 10 procent till 10 213 MSEK (9 304).
 • Rörelseresultatet ökade med 7 procent till 1 628 MSEK (1 519).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 15,9 procent (16,3).
 • Resultat efter skatt ökade med 15 procent till 1 241 MSEK (1 078).
 • Resultat per aktie ökade med 15 procent till 3,61 SEK (3,13).
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 1 340 MSEK (1 392).

VD-kommentar

Det tredje kvartalet 2018 var ytterligare ett starkt kvartal. Försäljningen ökade med 17 procent, volymutvecklingen var positiv, rörelseresultatet ökade med 12 procent samtidigt som resultat per aktie ökade med 21 procent. Vi är mycket nöjda med våra två senaste förvärv, Kirkhill Rubber och MESGO Group. Dessa förvärv ger oss en bättre position inom avancerade elastomerer och breddar vår geografiska närvaro i tre nya länder samt stärker vår position i västra USA.

Perioden januari-september var stark. Försäljningen ökade med 10 procent och resultat per aktie ökade med 15 procent till 3,61 SEK. Vår finansiella ställning är fortsatt stark och vi är väl rustade för fortsatt expansion.”

Mikael Fryklund, VD och Koncernchef

För mer information kontakta:

Mikael Fryklund, VD och Koncernchef
Tel: +46 (0)40 25 46 61

Karin Gunnarsson, Ekonomi- och finanschef/ IR-ansvarig
Tel: +46 (0)40 25 46 64

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsindustrin, energi-, olje-, och gassektorn, tillverkare av medicinteknik, samt OEM-tillverkare av plattvärmeväxlar och truckar. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products. HEXPOL-koncernens försäljning 2017 uppgick till 12 230 MSEK. HEXPOL-koncernen har cirka 4 500 anställda i fjorton länder. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.

Detta pressmeddelande utgör sådan information som HEXPOL AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2018 kl. 12:00.

Taggar:

Om oss

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsbranschen, transport-, energi-, olje- och gassektorn, konsumentsektorn, kabelindustrin, tillverkare av medicinteknik, tillverkare av plattvärmeväxlare och truckar. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.