Melker Schörling lämnar sitt uppdrag som styrelseordförande under våren 2017

Med hänvisning till dagens pressmedelande från Melker Schörling AB (publ.) vill HEXPOL informera att Melker Schörling kommer att lämna sitt uppdrag som styrelseordförande för HEXPOL AB (publ.) vid årsstämman den 28 april 2017.

Bolagets valberedning kommer att återkomma med förslag på ny styrelseordförande under de närmaste månaderna. Melker Schörling kommer att fortsätta som stöd och rådgivare till bolagets ledning och styrelse.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Georg Brunstam, VD och Koncernchef
Tel: +46 (0)708 55 12 51

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsbranschen, energi-, olje- och gassektorn, tillverkare av medicinteknik samt OEM-tillverkare av plattvärmeväxlare och truckar. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products. HEXPOL-koncernens försäljning 2015 uppgick till 11 229 MSEK. HEXPOL-koncernen har cirka 4 200 anställda i elva länder. Ytterligare information finns på www.hexpol.com

Denna information är sådan information som HEXPOL AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2016, kl. 08:50 CET.

Taggar: