Med anledning av uppgifter i media angående Hi3G:s investeringsbehov ger Hi3G:s ordförande Björn Svedberg följande komme

Med anledning av uppgifter i media angående Hi3G:s investeringsbehov ger Hi3G:s ordförande Björn Svedberg följande kommentar: Det prognosticerade finansieringsbehovet om maximalt 37 miljarder kronor som redovisats i Hi3G's ansökan till Post och Telestyrelsen är framräknat utifrån att bolaget självt - utan samarbeten och upplåning - finansierar hela sin verksamhet enligt den upprättade affärsplanen. Ansökan redogör för bolagets finansiella förmåga att klara denna uppgift på egen hand. Hi3G har under hela processen och i ansökan tydligt redovisat en ambition att samarbeta med andra för att snabbt, effektivt och miljövänligt etablera ett rikstäckande UMTS-nät. I ansökan till PTS står det: "Det slutgiltiga finansieringsbehovet torde bli lägre än vad som anges ovan, då möjligheterna till samarbeten och den tekniska utvecklingen förväntas att leda till sänkta kostnader." Hi3G har också tydligt redovisat företagets ambition att finansiera verksamheten med en företagsekonomiskt motiverad kombination av upplåning och eget kapital. Genom den överenskommelse som slutits med Europolitan (23/1 2001) sjunker investeringsbehovet. Överenskommelsen är helt i linje med de riktlinjer som Post- och Telestyrelsen angivit och med vad Hi3G kommunicerat i såväl ansökan som i övrigt. Bakgrunden till de uppgifter som förekommer i media är att representanter för HutchisonWhampoa Ltd. vid en analytikerträff i Hong Kong redogjort för bolagets egna investeringsbehov i bland annat Hi3G. 700 miljoner USD har antagits utgöra en rimlig bedömning, givet Hutchison Whampoas 60 procentiga ägande i Hi3G, en approximativ 50/50 kombination av eget kapital och upplåning, samt utvecklade infrastruktursamarbeten. Från Hi3G:s utgångspunkter är åtagandet om täckning och utbyggnadstakt mycket tydligt. För att effektivt och lönsamt kunna uppfylla det kommer Hi3G att samarbeta om infrastrukturutbyggnaden i linje med PTS riktlinjer och bygga upp en kostnadseffektiv kombination av eget kapital och lånefinansiering. För information kontakta: Pontus Ekman Mobil: 070-624 20 46 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT01110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT01110/bit0002.pdf

Dokument & länkar