Bokslutskommuniké för Thalamus Networks 2000

Bokslutskommuniké för Thalamus Networks 2000 * Nettoomsättningen ökade från 21 763 kSEK till 27 744 KSEK vilket innebär 27 procents ökning från föregående år * Scandinavian Micropayment AB startades i november tillsammans med IT-företaget Avantra * Bolaget O-listenoterades i september * I mars genomfördes en nyemission på 233 MSEK. Soliditeten vid utgången av året är 96,9% * Halmstads Fastighets AB, HFAB, och ebo ab, Eslöv, förnyade och utökade sina avtal med Thalamus ytterligare tre år * Utvecklingen i Göteborgsregionen fortsätter - tredje området i villaprojektet är nu uppkopplat * Internet- och TV-leverantören Engelholms Kabel-TV, EKTV, förvärvades under januari 2001 Thalamus Networks har under 2000 blivit ett av de viktigaste bredbandsföretagen i Sverige. En uppmärksammad annonseringskampanj under första halvåret, marknadens mest utvecklade "verktygslåda" för bredbandsdrift samt att Thalamus prioriterar kundernas säkerhet har bidragit till detta. Börsnoteringen i september 2000 har också givit bolaget den förväntade publiciteten. Förvärvet av Internet- och kabel-TV leverantören Engelholms Kabel-TV innebär många fördelar inför framtiden. - Bolagets starka finansiella ställning ger möjligheter till intressanta affärer i framtiden, säger Jan Tidelius, VD för Thalamus Networks. Det ger Thalamus Networks möjligheter att växa och effektivisera verksamheten, så att kunder och intressenter får ta del av ett ännu bättre utbud. Thalamus satsning på kvalitet och säkerhet för tjänsteutbudet har också visat sig framgångsrikt då bolaget som första bredbandsföretag har förnyat och utökat kundavtal med två fastighetsbolag (ebo ab samt HFAB). Bolagets långa erfarenhet från fastighetsbranschen lägger grunden för ett långsiktigt samarbete med fastighetsägarna. För vidare information kontakta Jan Tidelius, VD Thalamus Networks. Tel 08-691 09 09, mobil 0705-525626 e-post jan.tidelius@thalamus.se Thomas Rebermark, Marknadschef Thalamus Networks. Tel 08-691 09 07, mobil 0703-240109, e-post thomas.rebermark@thalamus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/14/20010214BIT00820/bit0003.doc Release http://www.bit.se/bitonline/2001/02/14/20010214BIT00820/bit0003.pdf Bokslutskommuniké

Om oss

Hifab erbjuder tjänster för projektledning och strategisk rådgivning inom bygg- och anläggningsbranschen. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Koncernen har ca 300 medarbetare fördelade på 12 kontor i Sverige, 2 internationella kontor och projektverksamhet i ett tiotal länder. Omsättningen är ca 400 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Tel: +46 8 5030 1550. E-post: CA@mangold.se

Prenumerera

Dokument & länkar