Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2003

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2003 Nettoomsättningen ökade med 403% till 68,5 MSEK (13,6) jämfört med motsvarande period föregående år. Resultat efter finansnetto blev -7,1 MSEK (0,4). Thalamus Networks har under perioden förvärvat aktier i ProAct IT Group AB och det totala innehavet uppgick per den 31 mars till 566 400 aktier vilket motsvarar 6% av kapital och röster. Till följd av en svag marknadsutveckling under det första kvartalet, genomförs ett åtgärdsprogram för att förbättra lönsamheten. Åtgärdsprogrammet kommer att resultera i kostnadsreduktioner på cirka 12 MSEK i årstakt. Antalet anställda minskas med ca 25 personer och en ny VD till Fiberdata skall rekryteras. Under rekryteringsprocessen fungerar Jan Norman som t.f. VD för Fiberdata. - Vi har nu genomfört huvuddelen av åtgärdsprogrammet och riktar all kraft utåt mot marknaden, säger Jan Norman, VD för Thalamus Networks AB. Fiberdata utnämndes i april till Alcatel Certified Premium Partner vilket ytterligare stärker bolagets ställning som leverantör av komplexa telefonilösningar. För vidare information, kontakta Jan Norman, VD, Thalamus Networks AB Tel: 08-635 96 00. Mob: 0730-677 400. E-post: jan.norman@thalamus.se Om Thalamus Networks AB. Thalamuskoncernen erbjuder genom specialister i samverkan, kommunikationslösningar och tjänster, som uppfyller höga krav på prestanda och säkerhet. Thalamus Networks är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Företaget har funnits sedan 1987 och har totalt ca 200 anställda i Sverige och Norge. I Thalamus Networks ingår dotterbolagen Fiberdata AB, Thalamus Operations AB och Thalamus Consulting AB. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/13/20030513BIT00280/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/13/20030513BIT00280/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Hifab erbjuder tjänster för projektledning och strategisk rådgivning inom bygg- och anläggningsbranschen. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Koncernen har ca 300 medarbetare fördelade på 12 kontor i Sverige, 2 internationella kontor och projektverksamhet i ett tiotal länder. Omsättningen är ca 360 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Tel: +46 8 5030 1550. E-post: CA@mangold.se

Prenumerera

Dokument & länkar