Delårsrapport 1 januari-30 september 2002.

Report this content

Delårsrapport 1 januari-30 september 2002. Nettoomsättningen ökade med 103 % till 59,3 MSEK för perioden januari till september. Genom förvärvet av Fiberdata AB kommer koncernen i årstakt att omsätta 350-400 MSEK. Nettoomsättningen ökade med 103 % till 59,3 MSEK (29,2) jämfört med motsvarande period föregående år. Resultat efter finansnetto blev -4,3 MSEK (-15,7). Resultatet efter finansnetto har påverkats negativt av en omvärdering av finansiella placeringar med 7,2 MSEK. Omvärderingen har återvunnits vid rapporttillfället. Koncernen redovisar ett positivt rörelseresultat för det tredje kvartalet på 0,4 MSEK (-1,5 föregående kvartal). Fiberdata AB förvärvades i september för 21 MSEK. Efter deltagande i nyemission och utnyttjande option till förvärv av A- aktier i TurnIT AB kommer Thalamus ägarandel att uppgå till 17 % av kapitalet och 19 % av rösterna. Linköpings Kraftnät har tecknat ett ramavtal med Fiberdata om fiberkabel, vilket bedöms ha ett värde på 18 MSEK till juni 2004. Katrineholm blir genom samarbete med Fiberdata först i Sverige med att fullt integrera samtliga accesstekniker - ADSL, kabel-tv, radio och fiber - i sitt stadsnät. Det positiva rörelseresultatet för det tredje kvartalet är mycket glädjande och innebär att vi tagit ännu ett steg mot en acceptabel lönsamhet säger Jan Norman, VD Thalamus Networks AB. För vidare information, kontakta Jan Norman VD Thalamus Networks AB, 08- 691 09 00, 0730-667 400, jan.norman@thalamus.se Se www.thalamus.se samt www.fiberdata.se för pressmeddelanden och bildarkiv. Thalamus Networks AB (www.thalamus.se) erbjuder fastighets- och nätägare samt boende bredbandsbaserade IT-tjänster som skapar grunden för effektiv fastighetsdrift, säker och snabb kommunikation och ett ökat fastighets- och nätägarvärde. Thalamus Networks är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Företaget har funnits sedan 1987 och har ca 200 anställda i Sverige och Norge. I Thalamus Networks ingår dotterbolagen Thalamus Operations AB och Thalamus Consulting AB samt Fiberdata AB. Fiberdata (www.fiberdata.se) firar 20-årsjubileum i år. Sedan starten 1982 bygger Fiberdata stora nätverk och levererar infrastruktur för data- och telekommunikation. Affärsidén är att vara "bäst i klassen" genom att fokusera på kvalificerade kommunikationslösningar med teknik i den absoluta frontlinjen. En unik möjlighet att kombinera standardlösningar med kundspecifika lösningar ger Fiberdata en speciell position på marknaden. Fiberdata omsatte 323 Mkr under 2001. Fiberdata ingår sedan 2002 i Thalamuskoncernen och består av huvudenheterna Integration, Installation och Konsult. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/07/20021107BIT00370/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/07/20021107BIT00370/wkr0003.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar