Delårsrapport för Thalamus Networks 1 jan - 30 sept 2001

Delårsrapport för Thalamus Networks 1 jan - 30 sept 2001 · Nettoomsättningen ökade med 41 procent till 29,3 MSEK (20,7) · Bolaget fokuserar Internetverksamheten till Syd- och Västsverige, kostnaderna reduceras med 12 MSEK i årstakt · Bolagets finansiella ställning är fortsatt god med likvida medel på 212 MSEK Marknaden för höghastighetsinternet antar en mognare fas, där accessen är i centrum. - Kvalitet, säkerhet och kundanpassning på abonnemangsnivå är viktigt just nu, vilket gör Thalamus till en efterfrågad leverantör framöver, säger Thalamus VD Jan Tidelius. De prishöjningar som skett på marknaden förbättrar möjligheterna för Thalamus att konkurrera, utan att lönsamheten i enskilda affärer eftersätts. Thalamus har gjort en fokusering till de marknader där bolagets största kundbas och framtida affärer finns. Konsekvensen är att bolaget har beslutat göra neddragningar på Stockholmskontoret. Bolaget genomför samtidigt rekryteringar av nätverksingenjörer i Göteborg och projektledare inom fastighetsautomation i Ängelholm och Stockholm. Aktiviteterna syftar till att snarast skapa lönsamhet i verksamheten och ge en grogrund för en framtida expansion inom Thalamus. Thalamus mycket goda likvida situation (212 MSEK) ger många intressanta möjligheter till bland annat bolagsförvärv. Thalamus Networks AB (www.thalamus.se) tillgodoser fastighetsägares behov av Internet, energistyrning, portaler, passagesystem och telefoni. Thalamus® kan levereras över optisk fiber, kabel-TV, Ethernet (LAN) samt trådlöst. Thalamus Networks är noterat på stockholmsbörsens O-lista. Företaget omsätter idag ca 40 MSEK per år och har 35 anställda. För vidare information kontakta Jan Tidelius, VD Thalamus Networks. Tel 08-691 09 08, mobil 0705-525626 e-post jan.tidelius@thalamus.se Jan Norman, Finanschef Thalamus Networks. Tel 08-691 09 10, e-post jan.norman@thalamus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/07/20011107BIT00940/bit0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Hifab erbjuder tjänster för projektledning och strategisk rådgivning inom bygg- och anläggningsbranschen. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Koncernen har ca 300 medarbetare fördelade på 12 kontor i Sverige, 2 internationella kontor och projektverksamhet i ett tiotal länder. Omsättningen är ca 400 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Tel: +46 8 5030 1550. E-post: CA@mangold.se

Prenumerera

Dokument & länkar