Delårsrapport för Thalamus Networks 1 januari-30 juni 2004

Delårsrapport för Thalamus Networks 1 januari-30 juni 2004 Pressmeddelande 040819 Nettoomsättningen för det första halvåret uppgick till 120,3 MSEK (134,3). Resultat efter finansnetto uppgick till 3,5 MSEK (-10,5). Resultat per aktie uppgick till 0,43 SEK (-1,12). Rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgick till -1,8 MSEK (-12,1) och inkluderar resultat från avyttring av bolag med 5,3 MSEK (-). Strukturella förändringar har skett i syfte att renodla koncernens verksamhet. Åtgärderna har ännu inte fått fullt genomslag men rörelseresultatet har förbättrats varje månad under det andra kvartalet. Om Thalamus Networks AB. Thalamuskoncernen erbjuder genom specialister i samverkan, kommunikationslösningar och tjänster, som uppfyller höga krav på prestanda och säkerhet. Thalamus Networks är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Företaget har funnits sedan 1987 och har totalt ca 150 anställda. I Thalamus Networks ingår dotterbolagen Fiberdata AB och Thalamus Operations AB. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/19/20040819BIT20060/wkr0018.pdf Pressmeddelande 20040819 http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/19/20040819BIT20060/wkr0020.pdf Hela rapporten

Om oss

Hifab erbjuder tjänster för projektledning och strategisk rådgivning inom bygg- och anläggningsbranschen. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Koncernen har ca 300 medarbetare fördelade på 12 kontor i Sverige, 2 internationella kontor och projektverksamhet i ett tiotal länder. Omsättningen är ca 360 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Tel: +46 8 5030 1550. E-post: CA@mangold.se

Prenumerera

Dokument & länkar