Katrineholm först med helintegrerat stadsnät

Report this content

Katrineholm först med helintegrerat stadsnät Katrineholm blir genom samarbete med Fiberdata först i Sverige med att fullt integrera samtliga accesstekniker - adsl, kabel-tv, radio och fiber - i sitt stadsnät. Oberoende av accessform får kunderna nu tillgång till markant fler tjänster. Tjänsteleverantörerna når i sin tur fler potentiella kunder. Integrationen ger minskade administrativa kostnader för nätägaren och ska vara klar i november 2002. Avtalsvärdet för Fiberdata beräknas till ca 5 Mkr. Blandteknik dominerar svenska stadsnät vilket i många fall begränsar användarnas möjligheter att välja tjänster och tjänsteleverantörer. Stadsnätsägaren Utsikt Katrineholm är först med att integrera samtliga accesstekniker i sitt nät, vilket gynnar kunder, tjänsteleverantörer och nätägare. Integrationen ger stadsnätsägaren möjligheten att snabbare erbjuda efterfrågade tjänster som ip-telefoni och stadsnäts-VPN. Den öppnar även för mindre lokala aktörer att erbjuda stadsnätsanslutna sina tjänster. - Det här är en fördelaktig situation för alla parter och vi räknar med att visa positivt resultat redan 2003. Eftersom fler kunder når stadsnätet blir det mer intressant för fler tjänsteleverantörer, samtidigt som våra kunder också får ett bättre tjänsteutbud. Vi har samarbetat med Fiberdata sedan starten 1998. De är erkänt duktiga och den kreativa och nära samarbetspartner vi behöver för vidareutveckling av stadsnätet, säger Nichlas Lindén, produktchef Utsikt Katrineholm AB. - Utsikt Katrineholm har hela tiden visat framfötterna bland stadsnäten. De satsar målmedvetet på att göra stadsnätet lönsamt genom operatörsneutralitet - alla kunder ska få fler tjänster och fler leverantörer att välja bland, och tjänsteleverantörerna ska nå lika många kunder som stadsnätet gör. Det gör Katrineholm till en förebild och en mycket spännande samarbetspartner, säger Torbjörn Eriksen, vd Fiberdata. Katrineholms stadsnät är ett öppet kommunikationsnät med egen tjänsteportal som drivs av Utsikt Katrineholm AB. Sedan starten 1998 har Katrineholm utvecklat och byggt ut sitt operatörsneutrala stadsnät i aktivt samarbete med Fiberdata. Kärnan består av ett switchat fibernät för kommunens bruk, påbyggt med radiolänk och adsl för att nå kringliggande orter och privatpersoner på landsbygden. 2001 länkades Katrineholm Fastighetsbolags kabel-tv-nät samman med det operatörsneutrala stadsnätet vilket gav dem båda en stor tillströmning av kunder. Stadsnätet omfattar ca 1 900 hushåll, ett femtiotal företag samt datatrafiken för kommunens runt 4 000 användare. För vidare information kontakta Torbjörn Eriksen, vd Fiberdata AB, 08-635 95 00, 0703-24 95 80, torbjorn.eriksen@fiberdata.se Nichlas Lindén, Utsikt Katrineholm AB, 0150-579 39, 070-510 64 00, nichlas.linden@keab.se Sonja von Lochow, pr-ansvarig Fiberdata AB, 08-96 05 95, 0730-39 15 13, sonja.von.lochow@inmema.com Jan Norman, VD Thalamus Networks AB, 08-691 09 00, 0730-667 400, jan.norman@thalamus.se Se www.thalamus.se, www.fiberdata.se, samt www.utsikt.se för pressmeddelanden och bildarkiv. Thalamus Networks AB (www.thalamus.se) erbjuder fastighets- och nätägare samt boende bredbandsbaserade IT-tjänster som skapar grunden för effektiv fastighetsdrift, säker och snabb kommunikation och ett ökat fastighets- och nätägarvärde. Thalamus Networks är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Företaget har funnits sedan 1987 och har ca 200 anställda i Sverige och Norge. I Thalamus Networks ingår dotterbolagen Thalamus Operations AB och Thalamus Consulting AB samt Fiberdata AB. Fiberdata (www.fiberdata.se) firar 20-årsjubileum i år. Sedan starten 1982 bygger Fiberdata stora nätverk och levererar infrastruktur för data- och telekommunikation. Affärsidén är att vara "bäst i klassen" genom att fokusera på kvalificerade kommunikationslösningar med teknik i den absoluta frontlinjen. En unik möjlighet att kombinera standardlösningar med kundspecifika lösningar ger Fiberdata en speciell position på marknaden. Fiberdata omsatte 323 Mkr under 2001. Fiberdata ingår sedan 2002 i Thalamuskoncernen och består av huvudenheterna Integration, Installation och Konsult. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/28/20021028BIT00250/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/28/20021028BIT00250/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar