Nyemission i TurnIT

Nyemission i TurnIT Thalamus Networks AB har preliminärt tilldelats totalt ca 8 816 580 B- aktier i nyemissionen i TurnIT i enlighet med garantiöverenskommelse. Thalamus äger därefter ca 8 864 580 B-aktier i bolaget och innehar ca 21,6 procent av kapitalet och ca 19,9 procent av rösterna. Thalamus Networks AB har dessutom genom ett optionsavtal rättighet att på vissa villkor förvärva totalt 183 994 A-aktier i TurnIT. Efter ett utnyttjande av optionen skulle Thalamus innehav motsvara ca 21,4% av kapitalet och ca 23,5% av rösterna. Vi avser återkomma med exakta uppgifter så snart dessa är tillgängliga. Thalamus Networks Jan Norman Om Thalamus Networks AB (www.thalamus.se). Thalamuskoncernen, där Fiberdata AB ingår sedan september 2002, erbjuder fastighets- och nätägare samt boende bredbandsbaserade IT-tjänster som skapar grunden för effektiv fastighetsdrift, säker och snabb kommunikation och ett ökat fastighets- och nätägarvärde. Thalamus Networks är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Företaget har funnits sedan 1987 och har totalt 210 anställda i Sverige och Norge. I Thalamus Networks ingår förutom Fiberdata AB dotterbolagen Thalamus Operations AB och Thalamus Consulting AB. För vidare information kontakta Jan Norman, VD, Thalamus Networks AB. Tel: 08-691 09 00 Mobil: 070-544 95 08, E-post: jan.norman@thalamus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/19/20020919BIT01070/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/19/20020919BIT01070/wkr0002.pdf

Om oss

Hifab erbjuder tjänster för projektledning och strategisk rådgivning inom bygg- och anläggningsbranschen. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på Nasdaq First North. Koncernen har ca 300 medarbetare fördelade på 12 kontor i Sverige, 2 internationella kontor och projektverksamhet i ett tiotal länder. Omsättningen är ca 400 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Tel: +46 8 5030 1550. E-post: CA@mangold.se

Prenumerera

Dokument & länkar