Pressmeddelande 2004-11-10

Pressmeddelande 2004-11-10 Delårsrapport 1 januari - 30 september 2004 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 168,2 MSEK (185,7). Resultat efter finansnetto var 0,8 MSEK (-24,3). Resultat per aktie uppgick till 0,14 SEK (-2,61) Rörelseresultatet för det tredje kvartalet uppgick till -6,7 MSEK (-16,7). Den utveckling av säljorganisationen som påbörjades under andra kvartalet fortgår. Full genomslagskraft beräknas vidtagna åtgärder kunna ge under 2005. För vidare information, kontakta P-O Andersson, VD Thalamus Networks, tel. 0730-66 74 12, E-post po.andersson@thalamus.se Om Thalamus Networks AB. Thalamuskoncernen erbjuder genom specialister i samverkan, kommunikationslösningar och tjänster, som uppfyller höga krav på prestanda och säkerhet. Thalamus Networks är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Företaget har funnits sedan 1987 och har totalt ca 150 anställda. I Thalamus Networks ingår dotterbolagen Fiberdata AB och Thalamus Operations AB. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/10/20041110BIT20110/wkr0010.pdf pressmeddelande 2004-11-10 http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/10/20041110BIT20110/wkr0012.pdf Hela rapporten

Om oss

Hifab erbjuder tjänster för projektledning och strategisk rådgivning inom bygg- och anläggningsbranschen. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Koncernen har ca 300 medarbetare fördelade på 12 kontor i Sverige, 2 internationella kontor och projektverksamhet i ett tiotal länder. Omsättningen är ca 360 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Tel: +46 8 5030 1550. E-post: CA@mangold.se

Prenumerera

Dokument & länkar