Stora Enso köper säkerhetskoncept av Thalamus dotterbolag Fiberdata

Stora Enso köper säkerhetskoncept av Thalamus dotterbolag Fiberdata Pressinformation 2004-11-03 Thalamus dotterbolag Fiberdata har fått i uppdrag av Stora Enso Fors att leverera ett flexibelt brandväggssystem med utvärde-rings-, analys- och övervakningstjänster. Avtalet löper över tre år och genom affären ökar Stora Enso Fors säkerheten och kontrollen i sina informationssystem. Stora Enso Fors är en av de största och mest moderna kartongfabrikerna i Europa. Processerna är mycket tidskritiska och eftersom säkerhetshot blir vanligare och allt fler nätverk kontinuerligt drabbas av virus- och maskattacker, har man nu valt att göra en satsning på ökad säkerhet. - När väl problem uppstår kan de sprida sig i snabbt i nätverken, säger Henrik Wahlberg, IT-chef på Stora Enso Fors. Därför ser vi nu till att ytterligare skydda våra nätverk och interna system från intrång. Dessut-om ska vi med hjälp av Fiberdata grundligt gå igenom och katalogisera alla informationsflöden och syste-matiskt bygga en säkerhetsstruktur som är av absolut högsta klass. - Vi gjorde en upphandling för det här projektet, där vi jämförde priser och tjänster hos flera leverantörer, fortsätter Henrik Wahlberg. Fiberdata fick bäst resultat, och dessutom finns de här på orten och är redan en leverantör till oss. Under vintern kommer Fiberdata att installera säkerhetskonceptet för trafiken mellan det administrativa nätet och processnätet. Trafikflödet ska kartläggas och analyseras. Utifrån analysen beslutas om vilka förändringar i säkerhetssystemen som ska göras. I januari 2005 ska det nya, utvecklade säkerhetssystemet vara i full drift. - Vi har tecknat ett treårigt grundavtal med Stora Enso Fors, säger, Claes-Göran Färnbo, regionchef på Fiberdata Norr. Det innehåller utvärdering och analys av trafikflödet, övervakning och underhåll samt utbildning och dokumentation. Genom den här satsningen försäkrar sig bruket om en kontinuerlig segmentering av nätverket så att alla trafikflöden kan kontrolleras och utnyttjas på rätt sätt. - Vi har sedan flera år visat att vi med stor framgång kan leverera säkerhetslösningar till industrier i den här regionen, fortsätter Claes-Göran Färnbo. Vårt säkerhetskoncept Brandvakt är konkurrenskraftigt efter-som det är skalbart, med ett grundpaket som innehåller cirka tio tjänster, och utöver dem ytterligare ett tjugotal tjänster som kan kopplas på. För mer information kontakta: P-O Andersson, vd och koncernchef Thalamus Networks, 0730-66 74 12, po.andersson@thalamus.se Claes-Göran Färnbo, regionchef Fiberdata Norr, 070-328 95 00, cg.farnbo@fiberdata.se Henrik Wahlberg, IT-ansvarig, Stora Enso Fors, 073-445 15 01, henrik.wahlberg@storaenso.com Se www.fiberdata.se för pressmeddelanden och bildarkiv. Om Stora Enso Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora Ensos omsättning under 2003 uppgick till 12,2 mil-jarder EUR. Koncernen har drygt 44 000 anställda i mer än 40 länder på fem kontinenter och en årlig produktionskapacitet på 15 miljoner ton papper och kartong. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York. Fors Bruk är en av världens största tillverkare inom produktområdet falskartong med en total årskapacitet av 350 000 ton. Antalet anställda i Fors är ca 720. Vid kartongbruket i Fors tillverkas falskartong som används till konsumentförpackningar för bland annat livsmedel och cigaretter samt för grafiska ändamål, t ex vykort och bokomslag. I Fors tillverkas också CTMP-massa till kartongens mittskikt. Om Fiberdata Fiberdatas mål är att göra komplicerad kommunikation enkel - idag och för många generationer framöver. Fiberdata använder standardteknik, kombinerat med kundunika lösningar och tjänster för data-, tele- och videokommunikation. Det har gjort Fiberdata till en värderad och ofta anlitad partner, bland annat i Statskontorsavtalen. Sedan starten 1982 har Fiberdata en stark ställning som nätverksleverantör till försvarsmakten, processindustrin, stadsnät samt offentliga och privata verksamheter med höga säkerhetskrav. Sedan 2002 ingår företaget i Thalamuskoncernen. Thalamus omsatte 255 Mkr under 2003. Fiberdata finns med 125 medarbetare på femton orter i Sverige. Om Thalamus Networks AB. Thalamuskoncernen erbjuder genom specialister i samverkan, kommunikationslösningar och tjänster, som uppfyller höga krav på prestanda och säkerhet. Thalamus Networks är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Företaget har funnits sedan 1987 och har totalt ca 150 anställda. I Thalamus Networks ingår dotterbolagen Fiberdata AB och Thalamus Operations AB. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/03/20041103BIT20250/wkr0010.pdf Stora Enso köper säkerhetskoncept av Thalamus dotterbolag Fiberdata

Om oss

Hifab erbjuder tjänster för projektledning och strategisk rådgivning inom bygg- och anläggningsbranschen. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Koncernen har ca 300 medarbetare fördelade på 12 kontor i Sverige, 2 internationella kontor och projektverksamhet i ett tiotal länder. Omsättningen är ca 360 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Tel: +46 8 5030 1550. E-post: CA@mangold.se

Prenumerera

Dokument & länkar