Svag marknad för Fiberdata

Svag marknad för Fiberdata Thalamus Networks ABs dotterbolag Fiberdata redovisar en förlust inom den svenska verksamheten på ca 5 MSEK för årets första två månader. Den främsta anledningen är en svag marknad med vikande försäljning och försämrade marginaler. En plan för att förbättra lönsamheten är under utarbetande. Fiberdatas VD Torbjörn Eriksen lämnar sin befattning och en ny VD skall rekryteras. En nyligen genomförd omorganisation har inte utfallit som förväntat och kommer att omprövas så snart en ny VD har rekryterats. En plan för att förbättra lönsamheten är under framtagande och kommer att genomföras under april månad. Planen kommer att avse både intäktsskapande åtgärder och kostnadsreduktioner. Kostnadsreduktionerna kommer att innebära att förhandlingar inleds om uppsägningar av personal. Uppemot ett 25-tal personer kan komma att beröras. - Vi kommer att genomföra de kostnadsreducerande åtgärderna på ett sätt som garanterar att vi har ett livskraftigt företag även efter genomförda åtgärder. Om marknaden förbättras inom kort kan kostnadsbesparingarna bli mindre, säger Jan Norman, VD Thalamus Networks AB. Thalamus styrelse bedömer att det behövs ett nytt ledarskap och Fiberdatas VD Torbjörn Eriksen kommer att lämna sin befattning. Arbetet med att rekrytera en ny VD är påbörjat och Thalamus Networks VD Jan Norman kommer tills vidare att agera som tillförordnad VD för Fiberdata. - Vi fortsätter att effektivisera verksamheten och vi ska göra Fiberdata till ett lönsamt företag igen, säger Jan Norman. Thalamus Networks AB, STYRELSEN För vidare information, kontakta Jan Norman, VD, Thalamus Networks AB Tel: 08-635 96 00. Mob: 0703-677 400. E-post: jan.norman@thalamus.se Om Thalamus Networks AB. Thalamuskoncernen erbjuder genom specialister i samverkan, kommunikationslösningar och tjänster, som uppfyller höga krav på prestanda och säkerhet. Thalamus Networks är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Företaget har funnits sedan 1987 och har totalt 200 anställda i Sverige och Norge. I Thalamus Networks ingår dotterbolagen Fiberdata AB, Thalamus Operations AB och Thalamus Consulting AB. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/01/20030401BIT00480/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/01/20030401BIT00480/wkr0002.pdf

Om oss

Hifab erbjuder tjänster för projektledning och strategisk rådgivning inom bygg- och anläggningsbranschen. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Koncernen har ca 300 medarbetare fördelade på 12 kontor i Sverige, 2 internationella kontor och projektverksamhet i ett tiotal länder. Omsättningen är ca 360 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Tel: +46 8 5030 1550. E-post: CA@mangold.se

Prenumerera

Dokument & länkar