Sveriges bredbandstätaste fastighetsbestånd förnyar avtal med Thalamus Networks

Sveriges bredbandstätaste fastighetsbestånd förnyar avtal med Thalamus Networks Hälften av hyresgästerna i lägenheterna hos eslövs bostads ab, ebo, är anslutna till bredband från Thalamus - rekord i landet! Nu har bostadsföretaget förnyat sitt avtal med Thalamus Networks i ytterligare tre år. ebo var ett av de första fastighetsbolagen att erbjuda sina hyresgäster bredband. Närmare hälften av de ca 1000 lägenheterna har idag anslutning via Thalamus Networks. Det är förmodligen rekord i Sverige. - Förlängningen av avtalet med ebo bekräftar att kvalitet lönar sig, säger Jan Tidelius, VD för Thalamus Networks. Tidelius menar också att avtalet visar att det är viktigt idag att ha en stark och konstruktiv relation mellan fastighetsägaren och bredbandsleverantören. - Våra bredbandstjänster kommer även i fortsättningen karaktäriseras av att vi tar ansvar för slutanvändarnas säkerhet och valfrihet, säger Jan Tidelius. ebo är mycket nöjda med samarbetet med Thalamus: - I och med att vi ger Thalamus förnyat förtroende kommer vi att fördjupa vår relation, säger Fredrik Hjorth, VD för ebo. Thalamus Networks AB (www.thalamus.se) är den enda operatören som kan erbjuda ett komplett utbud av tjänster för det intelligenta boendet. Förutom Internetuppkopplingar kan Thalamus även tillgodose fastighetsägarens behov av energistyrning, information, media och telefoni. Thalamus® kan levereras över optisk fiber, kabel-TV samt ethernet (LAN). Thalamus Networks är noterat på stockholmsbörsens O-lista. Företaget byggde 1996 landets första storskaliga höghastighetsnät, kombinerat med styr- och reglerfunktioner för fastighetsskötsel, i skånska Ängelholm. Företaget befinner sig i en stark expansionsfas och har idag kontor i Ängelholm, Malmö, Halmstad, Göteborg och Stockholm. Företaget omsätter idag ca 40 MSEK per år och har cirka 40 anställda. För vidare information kontakta Jan Tidelius, VD Thalamus Networks. Tel 08-691 09 09, mobil 0705-525626 e-post jan.tidelius@thalamus.se Thomas Rebermark, Marknadschef Thalamus Networks. Tel 08-691 09 07, mobil 0703-240109, e-post thomas.rebermark@thalamus.se Fredrik Hjort, VD eslövs bostads ab. Tel 0413-69400 e-post fredrik.h@eboab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/19/20001019BIT00820/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/19/20001019BIT00820/bit0002.pdf

Om oss

Hifab erbjuder tjänster för projektledning och strategisk rådgivning inom bygg- och anläggningsbranschen. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Koncernen har ca 300 medarbetare fördelade på 12 kontor i Sverige, 2 internationella kontor och projektverksamhet i ett tiotal länder. Omsättningen är ca 360 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Tel: +46 8 5030 1550. E-post: CA@mangold.se

Prenumerera

Dokument & länkar