Thalamus dotterbolag Fiberdata hjälper Sandviken Energi när de expanderar stadsnätet

Thalamus dotterbolag Fiberdata hjälper Sandviken Energi när de expanderar stadsnätet 2004-11-02 Bredband till folket! Bredbandssatsningen i Sandviken är en succé och när man nu behöver förbättra kapacite-ten och funktionaliteten satsar man på Gigabit Ethernet och en servicenod som Fiberdata levererar och driftsätter. Idag erbjuder Sandviken Energi via Sandnet bredbandstjänster till kommunens administration, skolor, dagis, företag och privatpersoner. Intresset för uppkoppling har varit stort. Totalt har Sandviken Energi idag 2000 kunder varav 1600 är dsl-kunder. Genom att uppgradera nätet och med den nya servicenoden kan man nu erbjuda mer kapacitet och högre prestanda och man kan inom kort erbjuda flera operatörstjänster och en diffe-rentierad bredbandsuppkoppling via ADSL, trådlöst eller fiber. - Den nya servicenoden i nätet kommer förutom att ge oss större kapacitet och prestanda även att ge oss möjlighet att skikta tjänster. Det kan gälla IP-telefoni, TV, larm och övervakning etc. Servicenoden ger oss även möjlighet att sjösätta ett antal nya bredbandstjänster, säger Hans-Peter Eriksson, Affärsenhetschef på Sandnet. Andra intressanta möjligheter ges även för hemarbetsplatser. Med serviceno-den kommer även förbättrad säkerhet och en bättre driftövervakning av nätet. Fiberdata känner väl till vår verksamhet och har byggt stora delar av vårt befintliga stadsnät, vilket känns tryggt nu när vi uppgraderar, avslutar Hans-Peter. Kundstocken ökar hela tiden och man räknar med att ha 2600 kunder år 2005. Det kommer hela tiden till nya bredbandstjänster, kunder kan välja olika kapacitet och operatörstjänster. Servicenoden ger möjlighet till ett utökat tjänsteutbud, ökad tillgänglighet och driftsäkerhet samt att Sandviken kommer att vara bättre rustade för framtidens krav. - Vi har sedan länge ett gott samarbete med Sandnet och Sandviken Energi som var en av pionjärerna inom stadsnät. Vi har sett hur behoven vuxit fram och känner väl till de krav och önskemål som finns. Vi är glada över att vi fått ytterligare förtroende och att kunden fortsätter att utveckla sin verksamhet, säger Claes-Göran Färnbo, chef för Fiberdata Region Norr. För mer information kontakta P-O Andersson, koncernchef Thalamus Networks, 0730-66 74 12, po.andersson@thalamus.se Claes-Göran Färnbo, chef för Fiberdata Region Norr, 0226-802 00, 0703-28 95 00, cg.farnbo@fiberdata.se Hans-Peter Eriksson, Affärsenhetschef på Sandnet, 026-24 13 61, hans-peter.eriksson@sandviken.se Se www.fiberdata.se för pressmeddelanden och bildarkiv. Om Sandviken Energi Sandviken Energi AB är ett infrastrukturföretag med verksamhet inom fem affärsområden: elnät, värme, vattenkraft, gata och vatten. Elnätsverksamhet och IT-kommunikation bedrivs i det helägda dotterbolaget Sandviken Energi Elnät AB. Vi är tillsammans 120 medarbetare och omsätter cirka 230 milj. Kr. Om Sandnet Sandnet bildades 1996 och är en affärsenhet inom Sandviken Energi Elnät AB. Sandnet bildades som en följd av kommunens satsning på bredband. En satsning som gjorts för att skapa mervärde för kommunens invånare samt för att locka företagsetableringar till orten. Om Fiberdata Fiberdatas mål är att göra komplicerad kommunikation enkel - idag och för många generationer framöver. Fiberdata använder standardteknik, kombinerat med kundunika lösningar och tjänster för data-, tele- och videokommunikation. Det har gjort Fiberdata till en värderad och ofta anlitad partner, bland annat i Statskontorsavtalen. Sedan starten 1982 har Fiberdata en stark ställning som nätverksleverantör till försvarsmakten, processindustrin, stadsnät samt offentliga och privata verksamheter med höga säkerhetskrav. Sedan 2002 ingår företa-get i Thalamuskoncernen som indelas i regionerna Norr, Mitt och Sydväst. Thalamus omsatte 255 Mkr under 2003. Fiberdata finns med 125 medarbetare på femton orter i Sverige. Om Thalamus Networks AB. Thalamuskoncernen erbjuder genom specialister i samverkan, kommunikationslösningar och tjänster, som uppfyller höga krav på prestanda och säkerhet. Thalamus Networks är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Företaget har funnits sedan 1987 och har totalt ca 150 anställda. I Thalamus Networks ingår dotterbolagen Fiberdata AB och Thalamus Operations AB. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/02/20041102BIT20190/wkr0001.pdf Pressinfo 2004-11-02 Sandviken

Om oss

Hifab erbjuder tjänster för projektledning och strategisk rådgivning inom bygg- och anläggningsbranschen. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Koncernen har ca 300 medarbetare fördelade på 12 kontor i Sverige, 2 internationella kontor och projektverksamhet i ett tiotal länder. Omsättningen är ca 360 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Tel: +46 8 5030 1550. E-post: CA@mangold.se

Prenumerera

Dokument & länkar