Thalamus förvärvar Fiberdata för 58 MSEK, samt garanterar TurnITs nyemission med maximalt 41 MSEK

Thalamus förvärvar Fiberdata för 58 MSEK, samt garanterar TurnITs nyemission med maximalt 41 MSEK Thalamus Networks AB har förvärvat TurnITs dotterbolag Fiberdata AB med cirka 180 anställda, för 58 MSEK. Samtidigt garanterar Thalamus den nyemission TurnIT nu genomför med maximalt 41 MSEK. - Vi gör bedömningen att Fiberdata kommer att bidra positivt till Thalamus resultat redan detta år, säger Jan Norman, koncernchef i Thalamus Networks. Thalamus Networks AB betraktar förvärvet av Fiberdata som en mycket god affär, då verksamheterna kompletterar varandra och synergier kan uppnås. Fiberdata AB startades 1982, och finns i dag på 12 orter i Sverige samt i Norge. Företaget erbjuder kompletta kommunikationslösningar och tjänster inom affärsområdena Integration, Installation och Konsult. Förvärvet av Fiberdata är ett led i Thalamus långsiktiga strategi att investera i företag som kompletterar den egna verksamheten, säger Thalamus koncernchef Jan Norman. Affären med Fiberdata skapar mervärden för Thalamus, vi betraktar det som en "hand-i-handske-affär", säger Pär-Ola Andersson, VD för Thalamus Consulting AB och Thalamus Operations AB. Fiberdata omsätter i dag enligt prognos 318 MSEK. Thalamus Networks- koncernen inklusive Fiberdata AB beräknas omsätta cirka 380 MSEK i årstakt. Goodwill i samband med förvärvet är cirka 28 MSEK. - Vår bedömning är att Fiberdata kommer att bidra positivt till koncernens resultat redan under detta år, säger Jan Norman. Vidare har Thalamus Networks AB ställt ut en garanti att teckna upp till 61 procent av TurnITs nyemission. Thalamus garanti förutsätter att de institutionella huvudägarna fullföljer sin avsikt att teckna aktier i emissionen motsvarande sina ursprungliga andelar. Vi anser att detta är en möjlighet till en god investering, säger Jan Norman. Det finns flera intressanta bolag inom TurnIT. Thalamus kommer att ta ett aktivt ägaransvar där graden av inflytande beror på hur stor ägarandelen blir. Att vi gör denna affär är ett uttryck för vårt förtroende för TurnITs nuvarande ledning, som redan har vidtagit en rad förbättringsåtgärder för bolaget, säger Jan Norman. Inbjudan till telefonmöte Med anledning av de båda affärer Thalamus Networks AB nu gör med TurnIT AB, kommer ett telefonmöte att hållas klockan 15.00 i eftermiddag (måndagen den 2 september) där Jan Norman, koncernchef i Thalamus Networks AB, svarar på frågor. Mötet är öppet för analytiker och journalister. Deltagare ringer telefonnummer +44 (0)20 87 81 05 63 och anger lösenord; "Thalamus Networks". Mötet kommer att spelas in och möjlighet att lyssna på det finns under de fem påföljande dagarna. För att lyssna i efterhand är numret +44 (0)20 82 88 44 59. Accesskoden är 43 02 42. Thalamus Networks AB (www.thalamus.se) erbjuder fastighets- och nätägare samt boende bredbandsbaserade IT-tjänster som skapar grunden för effektiv fastighetsdrift, säker och snabb kommunikation och ett ökat fastighets- och nätägarvärde. Thalamus Networks är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Företaget har funnits sedan 1987 och har före förvärvet av Fiberdata ett 30-tal anställda i Ängelholm, Göteborg och Stockholm. I Thalamus Networks ingår dotterbolagen Thalamus Operations AB och Thalamus Consulting AB samt nu Fiberdata AB. För vidare information kontakta Jan Norman, koncernchef, Thalamus Networks AB. Tel: 08-691 09 00 Mobil: 070-544 95 08 E-post: jan.norman@thalamus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/02/20020902BIT00110/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/02/20020902BIT00110/wkr0002.pdf

Om oss

Hifab erbjuder tjänster för projektledning och strategisk rådgivning inom bygg- och anläggningsbranschen. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på Nasdaq First North. Koncernen har ca 300 medarbetare fördelade på 12 kontor i Sverige, 2 internationella kontor och projektverksamhet i ett tiotal länder. Omsättningen är ca 400 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Tel: +46 8 5030 1550. E-post: CA@mangold.se

Prenumerera

Dokument & länkar