Thalamus Networks har förvärvat Internet- och TV-leverantören EKTV

Thalamus Networks har förvärvat Internet- och TV-leverantören EKTV Thalamus förvärv av Engelholms Kabel-TV, EKTV, är nu genomfört. Thalamus äger i och med köpet ett områdes-, stads- och kommunnät och får ett tillskott av 9 000 betalande kunder som kan erbjudas Thalamus bredbandstjänster. Thalamus stärker sin position som en av de främsta bredbands- och tjänsteleverantörerna. - Vi är mycket nöjda med affären, säger Jan Tidelius, VD för Thalamus Networks. Detta är ett viktigt steg i vår expansion. Några av fördelarna är att Thalamus nu får ett tillskott av viktig kompetens på TV-området samt att företaget som nätägare kan sälja transittrafik till andra företag. Thalamus VD poängterar hur viktigt det är att lyssna både på den personal och de kunder som följer med i köpet. - Många kunder har hört av sig till oss när de har hört talas om affären. Vi tar med oss deras åsikter nu när vi tillsammans med våra nya medarbetare utvärderar de befintliga tekniska lösningarna och tjänsterna, säger Tidelius. Totalt inbegriper affären drygt 30 miljoner kronor inklusive finansiering. Företagets omsättning ökar med minst 12 miljoner kronor. Thalamus Networks AB (www.thalamus.se) är den enda operatören som kan erbjuda ett komplett utbud av tjänster för det intelligenta boendet. Förutom traditionella Internetuppkopplingar kan Thalamus även tillgodose fastighetsägarens behov av energistyrning, information, media och telefoni. Thalamus® kan levereras över optisk fiber, kabel-TV samt ethernet (LAN). Thalamus Networks är noterat på stockholmsbörsens O-lista, omsätter ca 40 MSEK per år och har cirka 40 anställda. För vidare information kontakta Jan Tidelius, VD Thalamus Networks. Tel 08-691 09 08, mobil 0705-525626, e-post jan.tidelius@thalamus.se Thomas Rebermark, Marknadschef Thalamus Networks, Tel 08-691 09 07, mobil 0703-240193, e-post thomas.rebermark@thalamus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/02/20010202BIT00190/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/02/20010202BIT00190/bit0002.pdf

Om oss

Hifab erbjuder tjänster för projektledning och strategisk rådgivning inom bygg- och anläggningsbranschen. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Koncernen har ca 300 medarbetare fördelade på 12 kontor i Sverige, 2 internationella kontor och projektverksamhet i ett tiotal länder. Omsättningen är ca 360 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Tel: +46 8 5030 1550. E-post: CA@mangold.se

Prenumerera

Dokument & länkar