Thalamus Networks tecknar slutgiltigt avtal med TurnIT angående förvärv av Fiberdata

Report this content

Thalamus Networks tecknar slutgiltigt avtal med TurnIT angående förvärv av Fiberdata Thalamus Networks AB har idag tecknat ett slutgiltigt avtal med TurnIT angående förvärvet av Fiberdata AB. Köpeskillingen uppgår till 20 MSEK. En mindre tilläggsköpeskilling kan komma att utgå. Köpeskillingen på 20 MSEK är lägre än de 58 MSEK som tidigare angivits till följd av att prestationerna mellan parterna har förändrats samt ändrade affärsförutsättningar. Köpeskillingen blir lägre än vad som tidigare publicerats som en följd av att en stor kund, MKB Fastighets AB, den 20 september 2002 oväntat hävde ett avtal med Fiberdata. Fiberdata tecknade ett ramavtal med MKB Fastighets AB under tredje kvartalet 2000. Avtalet avsåg då leveranser till ett totalt värde av 100 MSEK. - Det är bra att affären nu är slutligt genomförd och att koncernens resurser kan koncentreras till verksamheten. Vår bedömning är att Fiberdata har en god lönsamhetspotential. Arbetet med att göra bolaget lönsamt kommer dock att ta längre tid än vad vi tidigare bedömt säger Jan Norman, VD Thalamus Networks AB. - Vår ambition är att lösa de problem som uppstått med MKB Fastighets AB och vår förhoppning är en fortsatt kundrelation, säger Torbjörn Eriksen, VD Fiberdata AB. Om Thalamus Networks AB (www.thalamus.se). Thalamuskoncernen, där Fiberdata AB ingår sedan september 2002, erbjuder fastighets- och nätägare samt boende bredbandsbaserade IT-tjänster som skapar grunden för effektiv fastighetsdrift, säker och snabb kommunikation och ett ökat fastighets- och nätägarvärde. Thalamus Networks är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Företaget har funnits sedan 1987 och har totalt ca 210 anställda i Sverige och Norge. I Thalamus Networks ingår förutom Fiberdata AB dotterbolagen Thalamus Operations AB och Thalamus Consulting. Om Fiberdatakoncernen (www.fiberdata.se) Fiberdata firar 20-årsjubileum i år. Sedan starten 1982 bygger Fiberdata stora nätverk och levererar infrastruktur för data- och telekommunikation. Affärsidén är att vara "bäst i klassen" genom att fokusera på kvalificerade kommunikationslösningar med teknik i den absoluta frontlinjen. En unik möjlighet att kombinera standardlösningar med kundspecifika lösningar ger Fiberdata en speciell position på marknaden. Fiberdata omsatte 323 Mkr under 2001. Fiberdata ingår sedan september 2002 i Thalamuskoncernen och består av huvudenheterna Integration, Installation och Konsult. För vidare information kontakta Jan Norman, VD, Thalamus Networks AB. Tel: 08-691 09 00 Mobil: 070-544 95 08, e-post: jan.norman@thalamus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/04/20021004BIT00410/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/04/20021004BIT00410/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar