Bokslutskommuniké Hilding Anders AB

Bokslutskommuniké 2002 2003-02-26 · Fortsatt expansion under 2002 med förvärv av varumärket Dunlopillo i England, samt Alms Snickerier i Sverige. · 20% förvärv av Slumberland Asia/Pacific. · Fortsatt framgångsrik integrering av de under 2001 förvärvade verksamheterna. · Nettoomsättningen uppgick till 3.656 MSEK (3.100), för jämförbara enheter uppgick nettoomsättningen till 3.040 MSEK (3.100). · Rörelseresultatet uppgick till 446 MSEK (349). · Rörelsemarginalen uppgick till 12,2% (11,3) · Resultatet efter finansiella poster uppgick till 365 MSEK (290) · Vinst per aktie efter full utspädning uppgick till 18,81 SEK (15,92). För ytterligare information med anledning av denna rapport, kontakta: Anders Pålsson, VD och koncernchef, Anders Larsson finansdirektör, Peter Sturm, informationschef, tel. 042-38 77 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/26/20030226BIT00220/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/26/20030226BIT00220/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar