Delårsrapport jan-mars 2003

Delårsrapport januari - mars 2003 2003-05-15 · Försäljningstillväxt på 4% jämfört med motsvarande period föregående år · Nettoomsättningen uppgick till 917 MSEK (884) · Förbättrad bruttomarginal jämfört med helåret 2002 (26,2% jämfört med 25,6%) · Omstrukturering och koncentration har inletts av produktionen av egna varumärken respektive "Private Labels" i Sverige. · Rörelseresultatet uppgick till 96 MSEK (99). · Rörelsemarginalen uppgick till 10,5% (11,3%) · Resultatet efter finansiella poster uppgick till 80 MSEK (74) · Vinst per aktie uppgick till 4,23 SEK (3,91). För ytterligare information med anledning av denna rapport, kontakta: Anders Pålsson, VD och koncernchef, Anders Larsson finansdirektör, Peter Sturm, informationschef, tel. 042-38 77 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/15/20030515BIT00650/wkr0001.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar