DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - JUNI 2004 HIQ INTERNATIONAL AB (publ), org. nr 556529-3205

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - JUNI 2004 HIQ INTERNATIONAL AB (publ), org. nr 556529-3205 HiQ - stark tillväxt och god lönsamhet - Omsättningen ökar med 30,0 Mkr till 233,4 (203,4) Mkr, en ökning med 15 procent - Resultatet före goodwill (EBITA) ökar med 9,2 Mkr till 23,6 (14,4) Mkr, motsvarande en EBITA-marginal på 10,1 (7,1) procent - Resultatet före skatt ökar med 9,5 Mkr till 14,4 (4,9) Mkr - Resultatet efter skatt ökar med 6,8 Mkr till 7,4 (0,5) Mkr - Vinst per aktie ökar med 0,15 kr till 0,16 (0,01) kr - Den 29 april valde ordinarie bolagsstämma Christina Ragsten-Pettersson och Jukka Norokorpi till nya styrelseledamöter - Vid ordinarie bolagsstämma beslutades även om utdelning på 0,45 kr/aktie, totalt 21,1 Mkr som utbetalades 7 maj 2004 - HiQ har valts till fortsatt prioriterad leverantör hos Ericsson och tecknat ett ramavtal över tre år inom forskning & utveckling samt teknisk dokumentation. Första halvåret 2004 i korthet Den positiva utvecklingen under årets första kvartal har fortsatt under det andra. Efter-frågan på HiQs tjänster har fortsatt att stiga i takt med att kunderna ser över sina investerings-behov och vågar satsa på ny-utveckling. Kunderna efterfrågar avancerade, skräddarsydda lösningar, och i en konkurrens-utsatt marknad har HiQ fortsatt att vinna marknadsandelar. Det har lett till väsentligt ökad omsättning och starkt förbättrat resultat. Inom det för HiQ så viktiga telekom-segmentet, har investeringsviljan stärkts, både hos leverantörer och hos operatörer. Under per-ioden har vi sett en ökad aktivitet bland operatörerna som satsar på tjänste--utveckling och utökat innehåll i mobil-telefonerna. Under perioden har HiQ tecknat ramavtal med Vodafone Sverige och Telenor AB. Hos telekom-leverantörerna har efterfrågan ökat både vad gäller mobila terminaler och infrastruktur. I juni valdes HiQ till fortsatt prioriterad leverantör hos Ericsson och tecknade ett ramavtal över tre år inom forskning & utveckling samt teknisk dokumentation. Försvaret fortsätter att vara viktigt för HiQ, och det senaste kvartalet har vi sett en stabiliserad marknad inom det segmentet. Flera nya ordrar har tecknats under första halvåret, bl a två avseende utveckling av tränings--simulatorer för JAS 39 Gripen. HiQs marknadsposition har stärkts i samtliga branscher och regioner. Vi fortsätter att vinna viktiga uppdrag, och under perioden har vi rekryterat 66 nya medarbetare. För ytterligare information, kontakta gärna: Lars Stugemo, koncernchef och VD, tel: 08-588 90 000 Annika Larsson, Informationschef och ansvarig för Investor Relations, tel: 08-588 90 015, 0704-200 103 Moderbolagets adress HiQ International AB (556529-3205) Mäster Samuelsgatan 17, 9tr Box 7421 103 91 STOCKHOLM tel: 08-588 90 000 fax: 08-588 90 001 www.hiq.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/17/20040817BIT20030/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har över 1600 specialister och finns i fem länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se.

Prenumerera

Dokument & länkar