DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2017

STARKT FÖRSTA HALVÅR FÖR HiQ

JANUARI – JUNI 2017

 • Omsättningen uppgår till 923,9 (846,9) Mkr – en ökning med 9,1 procent
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 113,5 (104,5) Mkr – en rörelse­marginal på 12,3 procent
 • Resultat före skatt uppgår till 112,9 (104,1) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgår till 87,5 (80,9) Mkr
 • Vinst per aktie uppgår till 1,59 (1,50) kr
 • Kassaflödet från rörelsen uppgår till 118,4 (86,4) Mkr
 • Likvida medel uppgår till 163,9 Mkr

APRIL – JUNI 2017

 • Omsättningen uppgår till 454,3 (442,8) Mkr – en ökning med 2,6 procent
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 48,0 (61,4) Mkr – en rörelse­marginal på 10,6 procent
 • Resultat före skatt uppgår till 47,5 (61,0) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgår till 36,7 (47,5) Mkr
 • Vinst per aktie uppgår till 0,67 (0,88) kr
 • Kassaflödet från rörelsen uppgår till 58,0 (51,1) Mkr

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA HALVÅRET

 • Årsstämman beslutar om utdelning till aktieägarna på 3,10 kr per aktie, totalt ca 170 Mkr, genom en split och ett inlösenförfarande  
 • HiQ hjälper Husqvarna att lansera världens första uppkopplade verktygsbod – Battery Box 
 • HiQ inleder ett digitalt partnerskap med Jula 
 • HiQ utvecklar tillsammans med Länsförsäkringar ridesafe.se, som förhindrar rattsurfing 
 • HiQs integrationsplattform FRENDS väljs av finländska S-Banken  
 • HiQ utvecklar en digital betaltjänst tillsammans med Bambora 
 • HiQ får i uppdrag att göra en förstudie för mobila betalningar i Dubai 
 • HiQ blir digital partner till Awapatent 
 • HiQ och Adalta förenklar för nyanlända till Sverige att integreras på arbetsmarknaden  
 • HiQ blir digital partner till bank- och försäkringskoncernen Skandia

PRISER

 • HiQs team på Great Apes i Helsingfors vinner European Design Award för gränssnittet för Quantum Break
 • Samma team vinner även designkategorin i Finlands mest prestigefulla reklam- och designtävling Vuoden Huiput (Finlands motsvarighet till Guldägget)
 • HiQ utvecklar AR-appen ”Olof Palme i Almedalen” som vinner Almedalens Innovationspris

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA:
Lars Stugemo, VD och koncernchef, HiQ, tel. 08-588 90 000

Erik Ridman, Kommunikationschef, HiQ, tel. 070-7508060

Denna information är sådan information som HiQ International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2017 kl. 07.30 CET.

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har fler än 1600 specialister och finns i fyra länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se

Taggar:

Om oss

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har över 1600 specialister och finns i fem länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se.

Prenumerera

Dokument & länkar