DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2012

Ännu ett rekordkvartal för HiQ

Januari – mars 2012

 • Omsättningen uppgår till 379,4 (326,1) Mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 62,9 (49,1) Mkr, en rörelse­marginal på 16,6 procent
 • Resultat före skatt uppgår till 63,6 (49,5) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgår till 46,3 (36,3) Mkr
 • Vinst per aktie uppgår till 0,88 (0,69) kr
 • Kassaflödet från rörelsen uppgår till 46,1 (29,7) Mkr
 • Likvida medel uppgår till 234,2 Mkr
 • På årsstämman den 28 mars fattas beslut om en utdelning om 2,20 kr per aktie, totalt ca 116 Mkr, i form av en split med obligatoriskt inlösenförfarande

Viktiga händelser under perioden

 • HiQ vinner uppdraget som digital partner till Göteborg & CO för EM i friidrott i Göteborg 2013
 • HiQ skapar energiövervakningssystem för finska Porvoon Energia och Kereva Energy
 • HiQ blir kvalitetspartner till Lindorff
 • HiQ hjälper Matchmode att ta fotbollsallsvenskan till mobilen
 • HiQ levererar mediebokningssystem för finska MTV
 • HiQ utvecklar en mobil-app för motorsportstjärnan Richard Göransson
 • HiQ bidrar med expertis i ett omfattande projekt för återförsäkringsbolaget Sirius International
 • HiQ tecknar ramavtal med Skandia
 • HiQ tecknar ramavtal med Swedbank
 • HiQ lanserar en digital tidsbokningstjänst för finska Terveystalo
 • HiQ inleder samarbete med Rallystjärnan Mikko Hirvonen
 • På bolagsstämman den 28 mars väljs Ulrika Hagdahl och Erik Hallberg in som nya ledamöter i HiQs styrelse

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • HiQ utvecklar i projektet ELVIIS en plattform för elbilar för Viktoriainstitutet och dess partners
 • HiQ anpassar integreringsmiljön för Helsingin Energia
 • HiQ tecknar ramavtal med Sveriges största TV-bolag

För ytterligare information, kontakta gärna:
Lars Stugemo, koncernchef och VD, HiQ, tel. 08-588 90 000

Peter L .Häggström, Informationschef, HiQ, tel. 0704-200 103

Informationen är sådan som HiQ skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna rapport lämnades för offentliggörande kl. 07.30 den 26 april 2012.

HiQ är IT- och managementkonsultföretaget som arbetar med högteknologiska lösningar inom kommunikation och mjukvaruutveckling. Bolaget är ledande inom dessa områden och har Norden som hemmamarknad. HiQ har närmare 1 300 anställda och har kontor i Norden och i Ryssland. HiQ är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap. För mer information besök www.hiq.se


 

 

Om oss

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har över 1600 specialister och finns i fem länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se.

Prenumerera

Dokument & länkar