Delårsrapport januari-september 2000

Report this content

DELÅRSRAPPORT FÖR HiQ JANUARI-SEPTEMBER 2000 HiQ är IT- och managementkonsultbolaget som fokuserar högteknologiska lösningar inom telekom, mobilitet och simuleringsteknik. Bolaget är ett av de ledande inom dessa områden och har Norden som hemmamarknad. Koncernen har ca 400 anställda och kontor i Sverige, Norge, Danmark och Finland. HiQ är noterat på OM Stockholmsbörsen. För mer information, besök www.hiq.se Delårsrapport för HiQ International AB (publ), org. nr 556529-3205 för perioden januari-september 2000. HiQ - omsättningen ökar med 75 % med marginal på drygt 17 % * Omsättningen ökar med 75 % jämfört med samma period förra året till 271,1 (155,0)Mkr. * Resultatet före goodwill ökar med 67 % till 46,7 (27,9) Mkr jämfört med samma period förra året. Resultatet motsvarar en marginal före goodwillavskrivningar på 17,2 %. * Rörelseresultatet ökar med 55 % jämfört med samma period förra året och uppgår till 42,4 (27,3) Mkr. Resultatet motsvarar en rörelsemarginal på 15,6 %. * HiQ anställer 114 medarbetare under perioden. * HiQ förvärvar WISE Networks i Köpenhamn och Open Software i Göteborg. * Ett nytt optionsprogram för samtliga anställda på HiQ genomförs. * HiQ etablerar dotterbolag i Helsingfors. * HiQ tecknar ramavtal med Motorola avseende konsulttjänster inom systemutveckling av tele- och radiokommunikation för standarden Tetra. * HiQ får uppdrag hos Post- och Telestyrelsen i Sverige att analysera ansökningar för UMTS-licenser. * HiQ startar en fokuserad satsning på "wireless cars". Marknadsutveckling HiQs marknad är fortsatt stark och vi ser idag inga tecken på att efterfrågan minskar. Vi fortsätter att leverera kvalitetstjänster till våra kunder vilket möjliggör hög lönsamhet och fortsatt god tillväxt. Idag finns HiQ etablerade i Sverige, Norge, Danmark och Finland med fokus på högteknologiska tjänster inom telekom, mobilitet och simuleringsteknik vilket ger oss en egen position på den nordiska marknaden. Utvecklingen av det finska bolaget går enligt planerna. Marknaden är god, de första konsulterna är anställda och vi har fått våra första uppdrag. HiQ arbetar med hela telekomkedjan utifrån "HiQ-modellen" med leverantörer, operatörer och användare vilket gör vårt erbjudande till marknaden heltäckande. Vår kunskap inom telekom används också i andra branscher som finans, fordon och energi där vi ser att efterfrågan ökar. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT00100/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT00100/bit0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar