Extra bolagsstämma i HiQ International AB (publ)

Extra bolagsstämma i HiQ International AB (publ) Vid HiQ International ABs extra bolagsstämma den 25 oktober 2000 beslutades att öka bolagets aktiekapital med 16.740,80 kronor genom nyemission av 167.408 aktier till teckningskurs 78,65 kronor per aktie. Betalning för aktierna skall erläggas genom kvittning av fordran uppgående till sammanlagt 13.166.667 kronor, avseende tilläggsköpeskillingen i samband med förvärvet av Wise Network ApS. HiQ INTERNATIONAL AB (publ) Styrelsen För ytterligare information, kontakta gärna: Lars Stugemo, koncernchef och VD HiQ International, tel. 08-588 90 000. HiQ är IT- och managementkonsultbolaget som fokuserar högteknologiska lösningar inom telekom, mobilitet och simuleringsteknik. Bolaget är ett av de ledande inom dessa områden och har Norden som hemmamarknad. Koncernen har ca 400 anställda och kontor i Sverige, Norge, Danmark och Finland. HiQ är noterat på OM Stockholmsbörsen. För mer information, besök www.hiq.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT01430/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT01430/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar