FÖRÄNDRAT AKTIEINNEHAV i HiQ INTERNATIONAL AB (publ.)

HiQs VD och koncernchef Lars Stugemo har valt att förändra sitt aktieinnehav i HiQ. Lars Stugemos innehav, inklusive närstående, uppgår till 170 651 aktier, motsvarande cirka 0,3 procent av bolaget samt därtill 30 000 teckningsoptioner som kan utnyttjas för teckning av aktier under maj månad 2017.

För mer information, kontakta gärna:
Lars Stugemo, VD och koncernchef HiQ, tel. 08-588 90 000, e-post: lars.stugemo@hiq.se

Erik Ridman, Kommunikationschef, HiQ, tel. 070-750 80 60, e-post: erik.ridman@hiq.se

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har 1600 specialister och finns i fyra länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se


Om oss

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har över 1600 specialister och finns i fem länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se.

Prenumerera

Dokument & länkar