Hiq - delårsrapport för perioden januari- september 2002

Report this content

HiQ - DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2002 HiQ är IT- och managementkonsultföretaget som arbetar med högteknologiska lösningar inom kommunikation och simuleringsteknik. Bolaget är ledande inom dessa områden och har Norden som hemmamarknad. HiQ har 450 anställda med kontor i Sverige, Finland, Danmark och Norge. HiQ är noterat på Stockholmsbörsen. För mer information, besök www.hiq.se Delårsrapport för HiQ International AB (publ), org. nr 556529-3205. HiQ - stabilisering på kärv marknad ·Omsättningen uppgår till 304,5 (378,0) Mkr. ·Resultat före goodwill (EBITA) uppgår till 11,5 (53,8) Mkr. Resultatet motsvarar en marginal före goodwillavskrivningar på 3,8 %. ·Fortsatt positivt kassaflöde i rörelsen. ·I september får HiQ uppdrag för De Lotto i Nederländerna att integrera Veikkaus spelplattform OnNet. ·I augusti startar HiQ labb för interoperabilitetstest av produkter för mobil kommunikation. ·I juni får HiQ en ny order från Försvarets Materielverk på 40 Mkr för träningssimulatorer för JAS 39 Gripen vilket kompletterar ordern i mars på 24 Mkr. ·I april förvärvas Softplan, en lönsam finländsk IT-konsult med 50 medarbetare i Helsingfors. ·I april tecknas nytt ramavtal tecknas med Nokia Mobile Phones i Danmark. ·I april tecknas nytt ramavtal som preferred supplier inom Research and development, IS/IT och Teknisk dokumentation med Ericsson. Marknadsutveckling Marknaden är fortsatt kärv men för HiQs del finns tecken på stabilisering. Generellt sett prioriterar kunderna snabba kostnadsbesparingar, lönsamhet och effektivitet. Utslagningen inom konsultbranschen har givit möjlighet till nya affärer och leder till ökande marknadsandelar för HiQ. Vårt etablerade varumärke, starka kundrelationer och en stark finansiell ställning ger oss möjligheter att fortsätta att ta marknadsandelar framöver. HiQ fortsätter att göra affärer och att effektivisera verksamheten. Tack vare detta skapar vi förutsättningar för god lönsamhet i rådande marknadsläge. HiQ fortsätter att bredda verksamheten såväl geografiskt som marknadsmässigt vilket medför minskat beroende av enskilda kundsegment. HiQs omsättning under perioden har följande branschmässiga fördelning: Telekom 48 % (64 %), Försvar 20 % (15 %) och övriga branscher 32 % (21 %). Under perioden har flera nya avtal tecknats, bland annat med AstraZeneca, Banverket, De Lotto, Emergency Center of Helsinki, Ericsson, FMV, Hi3G, Krisberedskapsmyndigheten, Nokia, Nordea, Novo Nordisk Engineering, Orange Global, Rikspolisstyrelsen, Saab Avionics, Sony Ericsson, Swedish Match, Telia och Vodafone. Regioner Det finns fortsatta skillnader i marknadsläget mellan de regioner där HiQ International är verksamt. I Finland, Danmark och Skåne är efterfrågan fortsatt god. Våra nytillkomna bolag i Skåne och Finland utvecklas bra och enligt plan. Överetableringen av konsulter är tydlig i Stockholm och Göteborg men har minskat under perioden. I HiQ Väst AB, ett av HiQs två dotterbolag i Göteborg, har en ny ledning utsetts från mitten av oktober. Nästa rapporttillfälle: Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2002 presenteras den 4 februari 2003. Stockholm 2002-10-23 Styrelsen för HiQ International AB Denna rapport har inte varit föremål för revisorsgranskning. För ytterligare information, kontakta gärna: Lars Stugemo, koncernchef och VD HiQ International AB, tel 08-588 90 000 Anna Svensson, informationschef HiQ International AB, tel 08-588 90 015, 0704-200 103 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT00090/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT00090/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar